Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2022!

Krajské kolo SOČ na VŠB-TUO

Krajské kolo SOČ na VŠB-TUO
Univerzita přivítá soutěžící krajského kola 44. ročníku středoškolské odborné činnosti 9.5.2022 od 8:00 do 15:00 v prostorách Univerzitní auly, Univerzitní Knihovny, v budově K a posluchárně C5 Kruhovky.

Více než 80 středoškolských studentů Moravskoslezského kraje zde bude obhajovat své práce v osmnácti oborech (od matematiky přes zdravotnictví, ochranu životního prostředí, zdravotnictví, informatiku až po pedagogiku či historii). 

Naše univerzita má hned dvě želízka v ohni. V oboru STROJÍRENSTVÍ, HUTNICTVÍ A DOPRAVA bude prezentovat tým studentů Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Frýdek-Místek s prací 3D tisk keramických materiálů pod vedením Ing. Hany Ovčačíkové, Ph.D. z Katedry tepelné techniky FMT.

V oboru MATEMATIKA A STATISTIKA vystoupí s prací Důkaz základní věty algebry užitím komplexní analýzy student Gymnázia Nový Jičín pod vedením prof. RNDr. Jiřího Bouchaly, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky FEI. 

Program:   

8:00 - 8:30 prezentace studentů, poroty, hostů - Univerzitní aula UA2

8:30 - 9:00 slavnostní zahájení - Univerzitní aula UA2

9:00 - 15:00 obhajoby samostatných prací v odborných učebnách dle oborů, hodnocení prací porotami, vyhlášení výsledků ve všech místnostech UA kromě UA1, ve dvou místnostech na UK (319, 321) na K309 a na C5. 

Časy obhajob a vyhlašování výsledků v harmonogramech jsou orientační, mohou se měnit podle počtu prací, apod. 

Pedagogové naší univerzity se dlouhodobě věnují studentům středních škol a připravují je nejen na SOČ, ale i do jiných soutěží. V rámci programů Zlepši si techniku a letos nově i Junior univerzity se studenti a jejich pedagogové mohou obracet na pracoviště Popularizace, které je propojí s mentory v daném oboru.

Úspěchů v minulosti dosáhli se svými svěřenci pedagogové Katedry aplikované matematiky FEI, v minulém roce zvítězila v celostátní přehlídce SOČ Veronika Trčková z Gymnázia O. Havlové pod vedením doc. Ing. arch. Evy Špačkové, Ph.D. z Katedry architektury FAST. Pro příští ročník SOČ nyní připravuje talentovaného studenta Střední školy teleinformatiky Ing. Filip Řezáč, Ph.D. z Katedry telekomunikační techniky FEI.

Někteří kolegové pracují jako předsedové a členové poroty: Mgr. Markéta Janíková a Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D. z Katedry společenských věd VŠB-TUO, doc. Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D. z Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb FAST, Ing. Jan Gebauer, Ph.D. z Katedry automatizační techniky a řízení FS, Ing. Hana Bartková, Ph.D. - externí pracovník VŠB-TUO. Studentské práce hodnotí také další zástupci univerzit, firem, středních a základních škol a Střediska volného času. 

Hlavním organizátorem krajského kola SOČ je Středisko volného času Korunka, na VŠB-TUO akci pravidelně koordinuje Mgr. Markéta Janíková pod záštitou Katedry společenských věd. Spolupráce Katedry společenských věd a SVČ Korunka začala již v roce 2011 v rámci projektu ESF Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se specifickými vzdělávacími potřebami. 

V případě vašeho zájmu o zapojení do popularizačně vzdělávacích aktivit jako mentoři, lektoři nebo organizátoři, kontaktujte pracoviště Popularizace - odd. Vztahů s veřejností,

Vloženo: 5. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět