Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 5. 2024!

FIP Academy pořádala další seminář pro sdílení poznatků

FIP Academy pořádala další seminář pro sdílení poznatků
Teplo a s ním spojené chemické, fyzikální nebo dynamické procesy byly společným rysem přednášek v rámci čtvrtého semináře FIP Academy. O své znalosti a vědecké výsledky se s účastníky podělili Christian Teicht z Fraunhoferova chemicko-technologického institutu (Fraunhofer ICT) a Bedřich Smetana z Fakulty materiálově-technologické (FMT) VŠB-TUO.

Christian Teicht se zaměřil na koncepce, návrhy a aplikace termochemických systémů akumulace a přeměny tepla. Doktorand ve Fraunhofer ICT zkoumá systémy založené na fyziosorpci, neboli fyzikální adsorpci.

Molekuly pracovního média, nazývané také adsorpční, se adsorbují na povrchu porézního média, adsorbentu. Jedná se o exotermický proces, jehož teplo lze zužitkovat k ohřevu. Lze ho ale využít také jako tepelný kompresor pro konstrukci tepelně poháněných tepelných čerpadel,“ uvedl Teicht.

V přednášce se věnoval oběma hlavním problémům, které při konstrukci termochemických systémů pro ukládání a přeměnu tepla na bázi adsorpce existují. „Za prvé je třeba vybrat vhodný adsorbent, který lze za daných procesních podmínek nabíjet a vybíjet, a za druhé je nutné vyhodnotit a optimalizovat hustotu výkonu systému,“ upozornil Teicht, který mimo jiné představil databázi pro automatické zpracování adsorpčních rovnovážných dat. Ta již obsahuje řadu experimentálních údajů a lze ji využít pro výběr vhodného adsorpčního materiálu pro konkrétní podmínky.

Studium termofyzikálního, termodynamického a kinetického chování širokého spektra materiálů v pevné a kapalné fázi (v tavenině) v širokém teplotním rozmezí od mínus 180 až do 2000 stupňů Celsia představil Bedřich Smetana z Katedry chemie a fyzikálně-chemických procesů FMT.

Naše pracoviště se zabývá studiem anorganických i organických materiálů – například kovových slitin, niklových super-slitin, slitin neželezných kovů, jako jsou pájky, titanové slitiny a další kovové materiály, oxidických systémů. Předmětem našeho zájmu jsou ale i keramické materiály, nanomateriály, energetické materiály a další,“ uvedl Smetana. Ke studovaným vlastnostem patří například teploty a tepla fázových transformací, tepelné kapacity, povrchové vlastnosti tavenin, viskozita a další. Získané znalosti jsou zásadní pro řadu technologických aplikací.

Další seminář FIP Academy se uskuteční 2. června.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Ilustrační foto: archiv Christiana Teichta

Vloženo: 15. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět