Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

4. ročník STONES opět v Mostě

4. ročník STONES opět v Mostě
Institut kombinovaného studia Most při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO spolupracuje dlouhodobě se statutárním městem Most na podpoře technického a polytechnického vzdělávání, a to na základě již podepsané smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Institutem a statutárním městem Most.

Pracovníci mosteckého pracoviště spolu se studenty doktorského studia z Katedry geodézie a důlního měřictví připravili 4. ročník workshopů – STONES 2022.

Realizace workshopů STONES určené 9. třídám základních škol v Mostě a okolí je podporována z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010685.

Čtvrtý ročník STONES probíhal ve dnech 2. - 5. května 2022, v učebnách Institutu kombinovaného studia Most. Workshopu se zúčastnilo 24 tříd z Mostu a okolí.

Cílem STONES je vyvolat v žácích ZŠ zájem o studium na školách s technickým a polytechnickým zaměřením a rozvinout jejich polytechnickou gramotnost. Cílem je také seznámit žáky se samotným Institutem kombinovaného studia, s jeho dlouholetou působností v Ústeckém kraji a tím vejití do povědomí.

Žáci na workshopu plnili dva úkoly. Prvním úkolem bylo poznávání devíti vzorků hornin a minerálů a dále seznámení s  Mohsovou stupnicí tvrdosti a dalšími metodami napomáhajícími určit daný minerál či horninu. Ve druhém úkolu měli žáci možnost vyzkoušet si měření geodetickým přístrojem - teodolitem, kdy zaměřením dvou směrů a jejich rozdílem zjistili velikost úhlu mezi dvěma body.

Žáci byli stejně jako každý rok do celého procesu poznávání aktivně zapojeni. Získané vědomosti zapisovali do tabulek jednotlivých úloh v brožuře, kterou dostali. Po provedení všech úloh žáci vyplnili závěrečnou křížovku. Žák, který měl křížovku správně a byl nejrychlejší, obdržel za odměnu dárek ve formě propagačního materiálu, který byl věnován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Vloženo: 16. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět