Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2023!

ICEI 2022: zpět z online do offline světa aneb konečně opět živě a spolu

ICEI 2022: zpět z online do offline světa aneb konečně opět živě a spolu
Během květnových dnů 19. a 20. 5. 2022 došlo k opětovnému uspořádání tradiční mezinárodní vědecké konference o evropské integraci – International Conference on European Integration (ICEI), konkrétně 6th ICEI 2022.

Již šesté setkání v řadě uspořádala katedra mezinárodních ekonomických vztahů Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava a tentokrát v tradiční offline podobě. Také jako v předchozích letech se konference konala v prostorách Mercure Ostrava Center Hotel, který poskytnul zázemí po celý její průběh.

Tento ročník konference měl navíc něco, co v předchozích letech nebylo možné realizovat, a to hybridní formu programu a možnost účasti. V roce 2022, kdy pandemická situace nepřála tomu, aby se účastníci sešli osobně tak, jak tomu bylo zvykem v předchozích ročnících konference, byli organizátoři nuceni konferenci přesunout do virtuálního prostředí. Zkušenosti získané díky předchozímu online ročníku konference vedly k tomu, že nyní bylo možné ICEI 2022 uskutečnit v obou prostředích, online i offline. Z této možnosti mohli těžit především hosté a řečníci z větších vzdáleností. Celkově bylo na tomto ročníku registrováno 114 účastníků z 11 zemí a konference se fyzicky účastnili především kolegové ze sousedních zemí Visegrádské čtyřky.

Na uskutečnění ICEI 2022 se podílelo mnoho partnerských organizací. Generálním partnerem konference byl Moravskoslezský kraj. Hlavním partnerem konference byla Česká spořitelna, a.s. Konferenčními partnery byli Zastoupení Evropské komise v ČR, Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Europe Direct a Eurocentrum Ostrava, InnoPro, Amazon a také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Odbornou záštitu konferenci poskytli předseda vlády ČR Petr Fiala (Úřad vlády ČR), ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (Úřad vlády ČR – Předsednictví České republiky v Radě EU 2022), místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky), hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (Moravskoslezský kraj), a neposlední řadě rektor VŠB-TUO. 

Přestože měla konference oficiální začátek až ve čtvrtek 19.5.2022, neformální zahájení proběhlo již ve středu 18.5.2022 v podobě exkurze do porubského planetária, kam se mohli účastníci konference vydat v rámci vyhlídkové jízdy dvoupatrovým autobusem a společenský večer v regionálních duchu. První jednací den konference byl slavnostně zahájen v podobě plenárního zasedání, na němž všechny účastníky přivítala odborná garantka konference, doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D., a vedoucí katedry mezinárodních ekonomických vztahů, Ing. Lukáš Melecký, Ph.D. Za vedení univerzity a Ekonomické fakulty se plenárního zasedání zúčastnili prorektor pro strategii a spolupráci, doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., a děkan Ekonomické fakulty doc. Vojtěch Spáčil, CSc.

O průběh plenárního zasedání nebyli ochuzeni ani účastníci, kteří nemohli do Ostravy zavítat osobně, neboť bylo živě streamováno na YouTube kanále a záznam je k dispozici internetových stránkách konference. Plenární zasedání bylo také oživeno vystoupením pěveckého sboru Chorus Ostrava působícího při Ekonomické fakultě, VŠB – TUO. Program plenárního zasedání poté pokračoval zdravicemi zástupců konferenčních partnerů. 

Oba jednací dny konference, tj, jak čtvrtek 19. 5. 2022, tak pátek 20. 5. 2022, měly bohatý obsahový program z hlediska vystoupení a diskuse směřovaly do několika tematických oblastí souvisejících s evropským integračním procesem a mezinárodními ekonomickými vztahy. Konference tak permanentně naplňuje své hlavní poslání – v rámci 6. ročníku to byla důležitost pružně reagovat na nové ekonomické priority, dopad pandemie Covid-19 a v neposlední řadě válka na Ukrajině, jež mají četné oblasti na život každého člověka, každého Evropana.

V rámci ICEI 2022 byla zakomponována spousta aktuálních témat z mnoha oblastí, především více než aktuální je nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unie, kterého se Česká republika ujme již podruhé od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. V této záležitosti vystoupil zástupce Úřadu vlády ČR, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech, JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., s přednáškou na téma Czech Presidency of the Council of the EU in 2022: Praparations and Behind the Scenes (CZ PRESS 2022), kde uvedl, že i přes dlouhodobé
a důkladné přípravy CZ PRESS 2022 bylo nutné se přizpůsobit aktuálnímu dění s ohledem na slet událostí na Ukrajině a pozměnit tak i zaměření hlavních cílů českého předsednictví.

Cílem mezinárodní vědecké konference o evropské integraci je především otevřít prostor pro vědeckou diskusi nad současnými i budoucími otázkami evropské integrace pod vlivem událostí na světové scéně a program ICEI 2022 byl v tomto ohledu naplněn
na maximum. Bohatý oficiální, ale také neformální diskuse a doprovodný společenský program byly skvělou oslavou nejen 6. ročníku ICEI, ale také uplynutí již 10 let od prvního ročníku konference, jež se konal v roce 2012.

Mise 6. ročníku konference ICEI 2022 byl naplněn, a potvrdil, jak je důležité spolupracovat, komunikovat, a především mít otevřenou mysl vůči událostem, jež se dějí v našem blízkém či vzdáleném okolí, a jež nás ovlivňují.

ICEI 2022 byla legendární, a nezbývá nic jiného než se těšit na další ročník, a věřme nejinak než standardně offline!

 

Autoři textu: Brigita Páleníková, Michaela Staníčková, Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Foto: Tomáš Sláma, Audiovizuální služby

Vloženo: 30. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět