Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CPP podporuje vzdělávání v oblasti progresivní metodiky LCA

CPP podporuje vzdělávání v oblasti progresivní metodiky LCA
Centrum projektové podpory (CPP) řídí projekt LifeCycle: Vzdělávání v oblasti metodiky životního cyklu, který je zaměřený na inovaci výuky s využitím postupu Life Cycle Assessment.

Life Cycle Assessment (LCA) je unikátní analýza, kterou lze vyhodnotit environmentální dopady výrobků, služeb, či technologických postupů na základě kompilace materiálových a energetických bilancí během celého výrobního procesu. LCA zohledňuje dopady na životní prostředí už ve fázi získávání surovin pro daný výrobek a zahrnuje také jeho likvidaci.  Evropská komise tuto metodu identifikovala jako nejvhodnější způsob hodnocení potencionálních vlivů produktů na životní prostředí a vytvořila evropskou platformu pro podporu implementace LCA hodnocení do obchodní sféry a národních legislativ.

Projekt LifeCycle, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002977 řeší VŠB – TUO do konce roku 2022 ve spolupráci s Politechnikou Slaskou a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia. Navazuje na vědecko-výzkumnou spolupráci partnerských institucí z dřívějších projektů v programu Interreg, kdy vznikly hodnotné analýzy a studie publikované v renomovaných časopisech nakladatelství Elsevier. Nyní v rámci současného projektu česko-polský tým usiluje o předání získaných zkušeností směrem ke studentům. Pracuje na vývoji výukových materiálů, které budou včleněny do předmětů vyučovaných na partnerských institucí. Na straně VŠB – TUO bude o tyto výukové materiály inovován předmět Metalurgická výroba a životní prostředí na Fakultě materiálově-technologické. Studenti tak získají poznatky o nejnovější trendech v environmentální analýze, o které se opírá národně koncipovaný proces dekarbonizace metalurgického průmyslu. Studenti tradičních oborů Fakulty materiálově technologické tak budou připraveni na moderní a inovativní průmyslové odvětví.

 

 

Text: Ing. Simona Jursová, Ph.D., CEET/Cenet

Foto: Elisa Pagliaroli, SPIN 360

Vloženo: 15. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět