Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Již 30 let mohou studovat na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO také senioři

Již 30 let mohou studovat na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO také senioři
V aule VŠB-TUO převzalo 25. května 2022 z rukou proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky Ing. Václava Zubíčka, Ph.D. osvědčení o absolvování Univerzity 3. věku Hornicko-geologické fakulty 35 frekventantů geovědních kurzů. Slavnostní promocí byl zakončen již 30. ročník seniorského vzdělávání na fakultě.

Proděkan Zubíček ve svém slavnostním projevu ocenil, s jakou pečlivostí ke studiu seniorští účastníci přistupují. „Lektoři, kteří na U3V přednášejí, se shodují, že atmosféra při výuce, pozornost posluchačů a jejich zájem jsou pro ně velkou motivací a měly by být vzorem i pro ostatní studenty vysoké školy. Pro nás organizátory je to radost, ale i závazek pokračovat v realizaci těchto kurzů,“ sděluje Zubíček.

Předmětová náplň ukončených dvouletých kurzů Základy geologie, Aplikovaná geologie a Společnost a geovědy byla velmi rozmanitá. Studenti si osvěžili například své znalosti o nerostech a horninách, seznámili se s geologickou stavbou Země, získali nové poznatky o nerostných surovinách a způsobech jejich těžby. Jiné předměty se věnovaly nejcennější surovině- vodě, ať už její čistoty či celého vodního hospodářství atd. Součástí výuky byly i praktické ukázky v geologických laboratořích a odborné exkurze.

Za 30 let své existence prošla U3V na HGF velkým vývojem, který se týkal nejen systému organizace výuky, ale také nabídky kurzů a počtu svých účastníků. „Máme zde seniory, kteří se k nám vrací opakovaně, a s napětím čekají na nově vypsaná témata geovědních kurzů. I z toho lze usoudit, že se jim studium U3V u nás na fakultě líbí," informuje koordinátorka U3V na HGF Martina Polášková. Klasickou kontaktní výuka probíhá v prostorách vysokoškolských učeben, kde se konají přednášky i cvičení. Do výuky jsou však zařazovány i výjezdy na zajímavé geovědní a geomontánní lokality.

V následujícím akademickém roce 2022/2023 budou na HGF otevřeny nové studijní kurzy U3V. Do nich se mohou zájemci přihlásit od 1.6.2022 na Geologickém pavilonu prof. Pošepného VŠB-TUO, který U3V na HGF organizačně zajišťuje. Bude otevřen dvouletý kurz Aplikovaná geologie, přinášející poznatky o praktickém využití geologických oborů v běžném životě, a kurz Společnost a přírodní vědy, který bude věnován informacím z oblasti životního prostředí, krajiny a přírodních jevů. Bližší informace na webu fakulty

Vzdělávání formou Univerzity 3. věku neprobíhá pouze na Hornicko-geologické fakultě, zajišťují jej také Fakulta materiálově-technologická, Fakulta strojní, Ekonomická fakulta a Fakulta bezpečnostního inženýrství.

Univerzita třetího věku je formou celoživotního vzdělávání zaměřená na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Jejím cílem je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti účastníků, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie. Neméně důležitým cílem je i aspekt sociální, tedy umožnit starším lidem podobného smýšlení a zájmů potkávat se na společných aktivitách, navazovat nové kontakty a přátelství. Toto vše vede k pocitu stále aktivního života, k dojmu užitečnosti a  k odstranění případného pocitu osamělosti.

 

 

Vloženo: 20. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět