Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2023!

Pátý seminář FIP Academy byl o robotech i lehkých kompozitech

Pátý seminář FIP Academy byl o robotech i lehkých kompozitech
V pořadí pátý seminář ukončil počátkem června sérii vystoupení v tomto akademickém roce v rámci FIP Academy.

S výzkumem zaměřeným na interakci a spolupráci s robotem seznámili Aleš Vysocký a čerstvý držitel Ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší absolventská práce týkající se témat Průmyslu 4.0 Stefan Grushko z Fakulty strojní VŠB-TUO. Druhá přednáška patřila Jakubu Kořenkovi z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU.

V úvodu prvního vystoupení se účastníci nejprve seznámili s výzkumem na katedře robotiky Následující část prezentace byla věnována navádění robotu v jeho pracovním prostoru pomocí gest a zlepšení informovanosti operátora o stavu robotického „kolegy” pomocí taktilních oznamovacích zařízení.

"Vzájemné porozumění a informovanost mezi člověkem a robotem při jejich spolupráci představují podstatný aspekt pro dosažení dobré efektivity, bezpečnosti a ergonomie při provádění úkolů. Systémy umožňující intuitivní ovládání a včasné varování mohou zkrátit dobu, kterou nezkušená obsluha potřebuje k tomu, aby si zvykla na výrobní proces, a také eliminovat nepohodlí při práci v blízkosti robotu," poznamenal Stefan Grushko, který je držitelem doktorátu z robotiky na VŠB-TUO. Mezi jeho nejnovější výzkumné a pedagogické zájmy patří spolupráce člověka s robotem, teleoperace a protézy horních končetin.

Aleš Vysocký je vědecký pracovník a odborný asistent na VŠB-TUO, jeho výzkum se zaměřuje na interakci člověka s robotem a kolaborativní robotiku. Jeho nejnovější práce se věnují intuitivní interakci a řízení robotických systémů.

Spojení technologií hydroformování a vstřikování plastů bylo tématem druhé přednášky Jakuba Kořenka z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU (Fraunhofer IWU) v německém Chemnitzu. Podle něj se díky výzkumu nových postupů s využitím těchto metod pro zpracování termoplastických vláknových kompozitů podařily mnohé úspěchy včetně snížení nákladů a zvýšení efektivity procesu, například pevnost kompozitu a řízení procesu však vyžadují další zkoumání. “Úsilí vědců podněcuje mimo jiné rostoucí poptávka po těchto kompozitech například v oblasti automobilového průmyslu. Hybridní díly hrají důležitou roli v lehkých řešeních,” uvedl.

Jakub Kořenek studoval bakalářský dvouoborový program strojního inženýrství na VUT Brno a Technické univerzizě Chemnitz, kde následně dokončil magisterské studium strojního inženýrství se specializací na výrobní systémy a výrobní procesy. V současné době působí jako výzkumný pracovník na Fraunhofer IWU (oddělení tváření plechů).

FIP Academy je jednou z aktivit Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava. Cílem je umožnit zájemcům seznámit se s výzkumem v institucích, které jsou součástí platformy, a hledat možnosti pro budoucí vědecké spolupráce. V rámci prvního ročníku FIP Academy se uskutečnilo celkem pět odborných on-line seminářů, které přilákaly 117 účastníků. O své vědecké poznatky se podělilo deset prezentujících. Další série seminářů bude pokračovat od následujícího ak. roku 2022/2023.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 30. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět