Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2023!

Přihlaste se - Pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense zahájen

Přihlaste se - Pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense zahájen
Pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen.

„Aby měla podpora vědy a vzdělání smysl, musí být systematická a dlouhodobá. Věřím, že pořádáním soutěže o Ceny Wernera von Siemense již čtvrt století dokazujeme, za jak důležité považujeme technické a přírodovědné vzdělávání a pedagogickou práci,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.  Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 4. prosince 2022.

Pětadvacátý ročník v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé. Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 24 letech rozdělila mezi 431 vítězných studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 14,3 milionů korun.

Vyhlašované kategorie:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým);

2. Nejlepší pedagogický pracovník;

3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce);

4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + školitel);

5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia);

6. Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce;

7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0;

8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou;

Předsedové porot:

·        prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (předsedkyně, Akademie věd České republiky) – Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým);

·        prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor, Masarykova univerzita v Brně) – Nejlepší pedagogický pracovník;

·        doc. Ing. Ladislav Janíček Ph.D., MBA, LL.M. (rektor, Vysoké učení technické v Brně) – Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce);

·        doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (rektor, České vysoké učení technické v Praze) – Nejlepší disertační práce (první tři místa + školitel);

·        prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (předseda, Česká konference rektorů) – Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia);

·        Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (generální ředitel, Siemens ČR) – Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce;

·        prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. (vědecký ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT) – Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0;

·        prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (ředitel, Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie VŠB-TUO) – Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou.

V posledním ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (6 ocenění), Akademie věd ČR (5 ocenění) a Vysokého učení technického Brno (3 ocenění). Po dvou oceněních získala Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava a Univerzita Palackého v Olomouci, jedno ocenění získala Univerzita Karlova.

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a kandidátky a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz. V případě, že navržený kandidát nebo kandidátka zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

O soutěži:

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen nově převzali předseda vlády Petr Fiala a ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Helena Langšádlová, již tradičně i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. V předchozích čtyřiadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 431 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 14,3 milionů Kč.

Foto: cena Siemens 

 

 

Vloženo: 7. 9. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět