Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 9. 2023!

PhD Akademie uspořádala Info Day, doktorandy seznámila s novinkami

PhD Akademie uspořádala Info Day, doktorandy seznámila s novinkami
Ohlédnutí za uplynulým pilotním ročníkem a především pozvánku k účasti na nadcházejícím ročníku přinesl Info day PhD Akademie, který se uskutečnil v pátek 9. září v galerii Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Neformální setkání zakončila přednáška ředitelky Jones White Writing Center na Indiana University of Pensylvania v USA Dany Driscoll, která doktorandům přiblížila klíčové znalosti a dovednosti vedoucí k úspěšnému vědeckému psaní.

I když v tuzemsku nejsme moc zvyklí chlubit se vlastními úspěchy, musím konstatovat, že v České republice jsme jediní, kdo PhD Akademii má a rozvíjí ji. Proto se k nám chodí inspirovat i jiné univerzity. Věřím, že se nám podaří aktivity dále rozšiřovat. A to i díky vaší přízni i případným podnětům, za něž budeme moc rádi,“ řekla na akci doktorandům odborná garantka PhD Akademie a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, která poděkovala všem, již se na úspěchu aktivity podílejí.

PhD Akademii i její chystané novinky představila její organizační garantka Kamila Janovská, během setkání doktorandi získali i informace službách Ústřední knihovny VŠB-TUO a mohli se setkat s lektory a garanty některých kurzů. O své zkušenosti s činností PhD Akademie se podělil student doktorského studia oboru Nanotechnologie  z Fakulty materiálově-technologické Pavel Czernek. „Největším přínosem pro mě byla možnost zlepšit si angličtinu a také být v kontaktu s doktorandy z jiných fakult. V PhD Akademii budu pokračovat i v tomto akademickém roce. Opět se chci zaměřit na angličtinu a plánuji i účast v kurzech vědeckého psaní. PhD Akademii mohu doporučit všem doktorandům na naší univerzitě,“ uvedl.

Právě o problematice akademického psaní hovořila na Info Day Dana Driscoll, která s přítomnými sdílela výsledky své longitudinální studie, jež ukazují, jak důležitá je podpora výuky psaní na vysokých školách. Názorně demonstrovala, jak se ze studentů stávají experti ve svých oborech. VŠB-TUO hostila Danu Driscoll od 5. do 9. září. Své zkušenosti sdílela také s pedagogy a studenty doktorského studia na dvou workshopech. „První, třídenní workshop se věnoval pedagogice výuky psaní v technických oborech a druhý podpoře publikační činnosti. Účastníci si odnesli mnoho užitečných zkušeností a strategií jak pro výuku studentů, tak vlastní publikační činnost,“ uvedla Alena Kašpárková z Hornicko-geologické fakulty, která se rozvoji publikačních dovedností na univerzitě rovněž profesně věnuje.

PhD Akademie poskytuje komplexní nabídku kurzů a podpůrných služeb s cílem pomoci doktorandům vylepšit si znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné dokončení studia i start jejich vědecké kariéry. Podrobné informace jsou na webu PhD Akademie.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 12. 9. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět