Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 9. 2023!

Jubilejní pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense přijímá přihlášky

Jubilejní pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense přijímá přihlášky
Do 30. listopadu 2022 se mohou hlásit zájemci o účast v soutěži o Ceny Wernera von Siemense, která je určena pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce. Pětadvacátý ročník v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé.

Aby měla podpora vědy a vzdělání smysl, musí být systematická a dlouhodobá. Věřím, že pořádáním soutěže o Ceny Wernera von Siemense již čtvrt století dokazujeme, za jak důležité považujeme technické a přírodovědné vzdělávání a pedagogickou práci,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2022.

Soutěž bude rozdělena do osmi kategorií - Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým), Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce), Nejlepší disertační práce (první tři místa) + školitel), Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia), Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou;

VŠB-TUO bude mít již tradičně zastoupení i mezi porotci. Ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) bude předsedou komise v kategorii Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou.

V posledním ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (6 ocenění), Akademie věd ČR (5 ocenění) a Vysokého učení technického Brno (3 ocenění). Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava obdržela dvě ocenění. V kategorii Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce týkající se témat Průmyslu 4.0. získal cenu Stefan Grushko z Fakulty strojní za disertační práci Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru. Jako nejlepší pedagogický pracovník za rok 2021 byl vyhodnocen Petr Kovář z Katedry aplikované matematiky FEI. Porota ocenila jeho dlouholeté úsilí budit ve studentech nadšení pro matematiku a složité matematické otázky.

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a kandidátky a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz. V případě, že navržený kandidát nebo kandidátka zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Ilustrační obrázek. Zdroj: www.siemens.cz

Vloženo: 19. 9. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět