Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Česko-německý workshop propojí akademiky a zástupce průmyslu

Česko-německý workshop propojí akademiky a zástupce průmyslu
Navázat užší spolupráci s průmyslovými podniky je jedním z cílů 2. česko-německého workshopu pro průmyslový výzkum a inovace, který pod názvem Řešení energetických systémů pro budoucnost pořádá 15. listopadu 2022 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava spolu s partnery z Fraunhoferovy inovační platformy aplikované umělé inteligence pro materiály a výrobu.

Na workshopu představíme možnosti spolupráce Fraunhoferovy inovační platformy, Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO), a to buď na smluvní nebo projektové bázi. Tímto se snažíme dále rozvíjet možnosti spolupráce s aplikační sférou v různých oblastech technických oborů,“ řekla ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová. Zájemci o účast se mohou registrovat prostřednictvím elektronického formuláře, a to nejpozději do 31. října 2022.

FIP-AI@VSB-TUO je jediná inovační platforma významné německé výzkumné instituce v České republice, která se zabývá výzkumem a rozvojem velkého potenciálu technologií řízení energie, umělé inteligence (AI) a inteligentní výroby v průmyslu. „Zatímco VŠB-TUO do spolupráce vkládá znalosti v oblasti umělé inteligence a počítačů nové generace, Fraunhofer ICT nabízí zkušenosti v oblasti materiálového výzkumu a energetických systémů a Fraunhofer IWU v oblasti výrobních technologií a výroby. Spojení těchto kompetencí umožňuje partnerům nabízet mimořádně výkonná řešení pro celý průmyslový hodnotový řetězec,“ doplnila Kukutschová.

Na semináři vystoupí zástupci všech partnerů zapojených do inovační platformy a také zástupci CzechInvestu a Technologické agentury ČR. Veškeré informace včetně předběžného programu jsou dostupné zde.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto:  © Německé velvyslanectví v Praze

Vloženo: 22. 9. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět