Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Je potřeba diskutovat a nalézat řešení na současné problémy a výzvy ekonomické integrace,“ říká Michaela Staníčková

Je potřeba diskutovat a nalézat řešení na současné problémy a výzvy ekonomické integrace,“ říká Michaela Staníčková
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů EKF VŠB-TUO pravidelně organizuje mezinárodní vědeckou konferenci International Conference on European Integration (ICEI). Ta se tento rok konala už pošesté.

„Jejím cílem je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými i budoucími otázkami evropské integrace,“ říká doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D., hlavní organizátorka akce.

Organizátoři připravili letošní ročník v hybridní formě a její účastníci se zabývali především oblastmi, které souvisejí s evropským integračním procesem a mezinárodními ekonomickými vztahy: válkou na Ukrajině, dopady pandemie nebo ekonomickými prioritami,. „Program jsme splnili na maximum, do konference jsme zakomponovali spoustu dalších aktuálních témat, přichystali jsme i neformální diskuze a doprovodný společenský program, který nejen, že byl oslavou letošního 6. ročníku, první ročník naší konference se konal už před deseti lety,“ přibližuje organizátorka.

Počet účastníků konference ročník od ročníku roste. Prvního ročníku se účastnilo na 30 hostů, na šestý už jich dorazila více než stovka, a to nejen ze zemí Evropské unie, ale také USA, Japonska, Gruzie, Ukrajiny nebo Turecka. „Domnívám se, že nárůst účastníků konference je odrazem zvýšeného zájmu nejen o evropské, ale i mezinárodní dění. Je potřeba diskutovat a nalézat řešení na současné problémy a výzvy ekonomické integrace, a je také odezvou na fakt, že jiná konference, zaměřená přímo na evropskou integraci, není,“ upřesňuje Michaela Staníčková. Účastníci konferenci hodnotili velmi pozitivně. „Mise 6. ročníku ICEI byla naplněna a potvrdila, jak důležité je spolupracovat, komunikovat a mít otevřenou mysl k událostem, které se odehrávají nejen v našem blízkém, ale i vzdálenějším okolí, protože nás ovlivňují.“  Na konferenci jsou zvaní i studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského stupně studia nejen z EKF a dalších fakult VŠB-TUO, ale i jiných univerzit. Díky ICEI si rozšíří povědomí nejen o problematice Evropské unie.

 

Organizace takovéto konference zabere Michaele Staníčkové jeden rok. „Jsou to nekonečné hodiny organizování, příprav, administrativy, technického zabezpečení, psaní e-mailů, schůzek, networkingu, brainstormingu, telefonování a dalších nezbytných činnostech. Jedná se například o hledání myšlenkové linky, zahájení propagace, jednání s partnery, jednání v hotelu, s dodavateli, komunikaci s účastníky, práci na publikačních výstupech a souvisejícím recenzním řízení. Příprava trvá přibližně rok,“ uzavírá organizátorka, která už pomalu, ale jistě chystá sedmý ročník konference ICEI. Ten se uskuteční v květnu 2024 v Ostravě.

Text: redakce

Foto: Tomáš Sláma, AVS

Vloženo: 3. 11. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět