Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství oslavila 20 let

Fakulta bezpečnostního inženýrství oslavila 20 let
Nejmladší fakulta VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, slaví. Od jejího založení uplynulo 1. srpna letošního roku 20 let.

Významné výročí si připomíná řadou akcí, velké oslavy proběhly v září v Univerzitní aule VŠB-TUO.

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství se o výročí rozepsal v editorialu: 

V letošním roce slaví FBI VŠB-TUO 20 let své existence. Od vzniku samostatného vysokoškolského oboru a samostatné katedry na Hornicko-geologické fakultě, vznikla v roce 2002 samostatná fakulta.

V průběhu své existence prošla fakulta mnoha změnami. Došlo k významnému rozšíření oblastí bezpečnosti, které jsou předmětem zájmu fakulty, a tím ke vzniku nových kateder a pracovišť, vzniku nových studijních programů a jejich postupné transformaci. Fakulta se zapojila do řešení nových vědeckovýzkumných směrů, které jsou úzce spjaty s hrozbami současného světa. Všechny tyto změny byly spjaty s nezbytným vybudováním moderní infrastruktury a významným rozšířením odborného týmu, který v současné době na fakultě působí. Je potěšující, že odborný tým tvoří nejen akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, ale také externí odborníci, z nichž mnozí jsou také absolventy naší fakulty.

Stavební a technologické zázemí fakulty bylo vybudováno v rámci čtyř etap rekonstrukcí, které významně změnily exteriér i interiér fakulty a umožnily vybudování rozsáhlých laboratoří. Pro využití progresivních simulačních a virtuálních technologií v rámci vzdělávacích a výzkumných procesů bylo vybudováno také Centrum simulačních technologií, které je svým charakterem v České republice i zahraničí výjimečné.

Fakulta bezpečnostního inženýrství je moderní vzdělávací a vědeckovýzkumnou institucí, která nabízí kvalitní vzdělávání a výsledky tvůrčí činnosti se širokým zaměřením na bezpečnost. Komplexní vnímání bezpečnosti činí fakultu výjimečnou nejen v České republice, ale také v zahraničí. Úspěšnou existenci fakulty dokládá značné množství absolventů, kteří často zastávají významné pozice ve veřejné správě, bezpečnostních sborech i podnicích. Výsledky vědeckovýzkumné činnosti fakulty nachází uplatnění v oblasti rozvoje bezpečnostních věd i v praxi.

Fakulta bezpečnostního inženýrství je „živým organismem“, kde společná komunita zaměstnanců i studentů, nachází možnost seberealizace. V kontextu aktuálního vývoje hrozeb ve světě je zřejmé, že absolventi naší fakulty mají jasnou perspektivu pracovních příležitostí a zaměstnanci fakulty perspektivu zaměstnání. Hrozby světa jsou pro nás výzvou, která nás motivuje k dosahování lepších výsledků. Věřím, že společně této výzvy využijeme, a i nadále budeme rozvíjet dobré jméno Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

 A jak oslavy vypadaly? Podívejte se na fotky!

 

 

 

 

Foto: Tomáš Sláma

Vloženo: 17. 10. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět