Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2023!

Setkání absolventů HGF 1962

Setkání absolventů HGF 1962
Po Diamantové promoci absolventů HGF konané dne 16. 9. 2022 proběhlo soukromé setkání v restauraci U Zlatého Lva.

Setkání přibližuje Ing. Kateřina Polínková, rovněž absolventka HGF, aktivně působící v různých hornických spolcích. 

"Tento den se sešlo na dvacítku absolventů denního studia z roku 1962 z těchto oborů: Geologie, technika a průzkum ložisek; Důlní měřičství; Hlubinné dobývání ložisek; Povrchové dobývání ložisek; Úprava užitkových nerostů a Ekonomika a organizace v hornictví. Všichni absolventi se zapsali do připravené „prezenčky“. Jako „prezenčka“ sloužila skoková kůže alias „skura“. Každý účastník obdržel 24 stránkovou publikaci, kterou sestavil „přípravný výbor“ setkání. V elaborátu najdete fotografie z dob studií a ze srazů, které v minulosti proběhly. Také se zde můžete dočíst jména absolventů po oborech, přehled pedagogů, kteří působili na VŠB v době studia absolventů, pozvánky na srazy absolventů, ověřené adresy absolventů denního studia, ale také jména absolventů, kteří již nejsou mezi námi. Na závěr tohoto hodnotného spisu nechybí ani oblíbená geologická karmína (píseň), která nese názvem: „Snad je to přece jen možná věc“. Musím uznat, že toto setkání bylo velmi dojemné. Jednotliví členové setkání vyprávěli různé příběhy z dob studií, ze srazů, ale také ze svého profesního života. Ing. Jiří Gross měl sebou dvě alba fotografií z dob studií a studentského života na kolejích a samozřejmě vyprávěl řadu humorných příběhů. Během setkání se zpívaly lidové a skokové karmíny (dle starobylé cechovní ceremonie Skoků přes kůži), vzpomínalo se na spolužáky, kteří jsou již v havířském nebi, také se telefonovalo spolužákům, kteří zejména ze zdravotních důvodů nemohli dorazit na sraz. Já jsem měla mezi těmito absolventy také svého kantora, a to doc. Miroslava Tyrnera, který nám dával na bakalářském studiu základy kartografie."

Prezenční skura

 

 

 

 

 

Text i foto: Kateřina Polínková, členka Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, z. s.

Fotografie ze samotné Zlaté a Diamantové promoce najdete na webu. 

Vloženo: 16. 11. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět