Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fraunhoferova inovační platforma navazovala kontakty na česko-německém workshopu

Fraunhoferova inovační platforma navazovala kontakty na česko-německém workshopu
Aktuální výzkumná témata týkající se především energetických systémů představili zástupci VŠB – Technické univerzity Ostrava spolu s partnery z Fraunhoferovy inovační platformy aplikované umělé inteligence pro materiály a výrobu na 2. česko-německém workshopu pro výzkum a inovace, který se uskutečnil 15. listopadu na Německém velvyslanectví v Praze.

Hlavním cílem organizátorů bylo představit současné výzkumné výzvy v oboru a navázat kontakty s potenciálními partnery pro společné projekty.

Fraunhoferova inovační platforma aplikované umělé inteligence pro materiály a výrobu představuje jednu z nejvýznamnějších a nejambicióznějších vědeckých spoluprací mezi českými a německými výzkumnými institucemi. V rámci této přeshraniční iniciativy přispívá každá ze tří zúčastněných institucí svou odborností, společně se zabývají výzkumem technologií pro energetické systémy, umělou inteligencí a inteligentní výrobou v průmyslu. Určitě nemusím zdůrazňovat, že toto zaměření výzkumu je aktuálnější než kdy jindy - všechny státy na světě i jednotlivé podniky dnes hledají řešení pro energeticky úspornou průmyslovou výrobu,“ přivítala účastníky workshopu vedoucí hospodářského referátu Německého velvyslanectví v Praze Anne Glumm.  

Na workshopu představili možnosti spolupráce Fraunhoferovy inovační platformy, Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO) zástupci VŠB-TUO, Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT, jenž nabízí zkušenosti v oblasti materiálového výzkumu a energetických systémů, a Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU v oblasti výrobních technologií a výroby.

Hlavním cílem bylo propojit lidi, kteří mají zájem o naše výzkumná témata a s nimiž by bylo možné v budoucnu připravit společné projekty. Workshopy zaměřené na výzkum a inovace jsme vymysleli proto, abychom více zviditelnili naši platformu i výzkum, který provádíme pro určité publikum. Myslím, že akce přinesla velmi zajímavé kontakty a přišli účastníci, kteří měli skutečný zájem,“ uvedl Vladislav Kolarik z Fraunhofer ICT.

Poprvé se workshop konal loni, kvůli pandemii ale online. „Jsme velmi rádi, že tentokrát jsme se mohli potkat osobně. Znovu se potvrdilo, jak jsou taková setkání pro navazování vědecké spolupráce klíčová. Ve workshopech budeme určitě pokračovat,“ potvrdila ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová.

K diskutovaným tématům patřilo například využívání a skladování geotermální energie, automatizace a výrobní technologie pro skladování energie nebo systémová řešení pro energetiku. Své instituce představili rovněž reprezentanti CzechInvestu a Technologické agentury ČR.

Fraunhoferova společnost  je bezesporu velice respektovaná instituce, tedy jakákoliv spolupráce s ní na rovnocenné bázi je velice vítána. Je výborné, že VŠB – Technická univerzita Ostrava je pionýrem v tomto směru, a věřím, že se k ní brzy přidají další univerzity v oborech, které jsou pro ně relevantní. Akce byla zajímavá zejména v tom, že šla v několika příspěvcích skutečně na věcnou podstatu spolupráce,“ uvedl jeden z účastníků Jiří Krechl z CzechInvestu.   

Spokojeni odcházeli i zástupci firem. „Workshop považuji za přínosný, protože důležitým tématem byla Fraunhoferova společnost a její aktivity. Zaujalo mě zejména téma umělé inteligence spolu s možnostmi její aplikace v odvětví energetiky a aplikační výzkum, kde vidím potenciál pro nová řešení využitelná i pro naši společnost. Těší mě rovněž, že Fraunhoferovy instituty spolupracují s akademickou sférou v České republice, s níž definuje řadu inovativních témat v energetice také ČEPS,“ řekl vedoucího odboru Digitalizace společnosti ČEPS Martin Kult.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto - zdroj: German Embassy Prague

Vloženo: 21. 11. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět