Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Výzkumníci sdíleli poznatky o využití tváření kovových prvků či nanovrstvených materiálů

Výzkumníci sdíleli poznatky o využití tváření kovových prvků či nanovrstvených materiálů
Informace o vývoji moderního solárně-termického fasádního systému i nanostrukturovaných tenkých vrstev přinesl prosincový odborný seminář pořádaný v ránci FIP Academy. S účastníky se o ně podělili Dieter Weise z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU a Lukáš Halagačka z CEET a IT4Innovations VŠB-TUO.

V současném diskurzu o energetické tranzici se stále více dostávají do popředí metody decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů. V ideálním případě by se energie měla přeměňovat tam, kde se skutečně využívá. Mezinárodní společný výzkumný projekt FutureFaçade se proto zaměřuje na vývoj moderního solárně-termického fasádního systému. Ten je určený k výrobě energie prostřednictvím vnějších stěn budovy, kterou je možné následně využít přímo na místě k vytápění nebo chlazení,” vysvětlil Weise.

Projekt je založený na nově vyvinutém procesu přírůstkového tváření plechů u partnera projektu Fraunhofer IWU. Cílem je dosáhnout skokového zvětšení rozměrů vyráběných dílů, což umožní automatizovanou výrobu 3D tvarovaných fasádních prvků, které v sobě stejnou měrou spojují technologii, funkčnost a design. „Tímto projektem se uskutečňuje přechod od základního výzkumu k aplikaci v architektuře,” doplnil Weise.

Ve druhém vystoupení Lukáš Halagačka přiblížil výzkum, jenž zahrnuje činnosti od základního výzkumu spintronických laserů a terahertzového vyzařování světla až po aplikační výzkum výroby holografických struktur. „Všechny tyto činnosti mají společné to, že je třeba vyvinout, charakterizovat a optimalizovat používané tenkovrstvé materiály. Tento proces zahrnuje několik charakterizačních technik optické spektroskopie a elipsometrie, mikroskopie atomárních sil a optické modelování materiálů a struktur,” uvedl Halagačka.

Vědecký pracovník se v Centru nanotechnologií CEET, a IT4Innovations věnuje především vývoji materiálů připravených magnetronovým naprašováním, jejich optickou charakterizaci a výrobě nanostruktur.  „Zaměřuji se zejména na optimalizaci podmínek depozice kovů, oxidů a nitridů. Proto využívám metody stejnosměrného a vysokofrekvenčního magnetronového naprašování a odpařování v inertním nebo reaktivním prostředí. K charakterizaci optických vlastností materiálů a nanostruktur používám především metody optické spektroskopie a elipsometrie. K simulaci optické odezvy planární nebo periodické nanostruktury používám vlastní vyvinutý paralelní kód založený na přístupu Rigorous Coupled Wave Analysis. Stejný nástroj slouží k fitování experimentálních optických dat, aby se dosáhlo realistického modelu vyrobených struktur,” objasnil Halagačka.

Další odborný online seminář FIP Academy se uskuteční 2. února 2023.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Ilustrační foto. Zdroj: Lukáš Halagačka

Vloženo: 12. 12. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět