Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Scientific Writing Camp – nadšení doktorandi, mezioborová spolupráce a cenné rady mentorů

Scientific Writing Camp – nadšení doktorandi, mezioborová spolupráce a cenné rady mentorů
Vykročit ze své komfortní zóny a hledat v rámci někdy až poměrně vzdálených vědních disciplín spolupráci, která by mohla vyústit ve společnou publikaci. Přesně to bylo úkolem téměř dvou desítek doktorandů, kteří se zúčastnili prvního Scientific Writing Camp (SWC). Ve dnech 13. a 14. prosince jej vůbec poprvé pořádala PhD Akademie a chválou na ni nešetřili studenti ani mentoři.

Velmi mile mě překvapilo nasazení a zápal účastníků, kteří po celé dva dny velmi pilně pracovali. Případný výstup v podobě publikace by byl třešinkou na dortu. Nejprve se ale musí studenti naučit, jak dobře zvolit téma a zpracovat ho tak, aby měli šanci dostat se do kvalitních časopisů. Interdisciplinarita je k tomu důležitým nástrojem. Já spolu s dalšími kolegy jsme se snažili jim v tom pomoci. Za zúčastněný tým mentorů jsem rovněž moc ráda. Jde nejen o skvělé odborníky, ale i velmi vstřícné osobnosti. Všichni jsme se snažili být tam pro naše doktorandy,“ komentovala první ročník SWC prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová, pod jejíž záštitou se akce uskutečnila a která se role odborného mentora rovněž zhostila.

Do mezioborové spolupráce se pustily čtyři týmy

SWC se zúčastnilo 18 doktorandů ze tří fakult, někteří z nich působí rovněž v Centru energetických a environmentálních technologií (CEET). Z přihlášených osmi mikrotýmů nakonec vznikly čtyři skupiny, které hledaly možnosti spolupráce například při přípravě unikátní fotokatalytické membrány pro degradaci polutantů ve vodě, stínění gama záření kompozitním materiálem s obsahem olověné pěny, využití odpadů pro vytápění domácností či zkoumání kvality vody a jejího využití v kritické infrastruktuře, konkrétně ve zdravotnictví.

Účastnil jsem se i jiných akcí PhD Akademie. Na tomto kempu bylo ale vynikající to, že program byl soustředěný do dvou dnů, během nichž jsme skutečně velmi intenzivně pracovali a získali celou řadu informací, které nás posouvají dále. Osahali jsme si vzájemnou spolupráci a přimělo nás to přemýšlet o jednom tématu z různých pohledů,“ prozradil účastník vítězného týmu Jan Diviš z CEET a Hornicko-geologické fakulty. V rámci týmu se propojili mladí výzkumníci z Výzkumného energetického centra a Centra ENET, která jsou součástí CEET. „Jsme sice ze stejného výzkumného centra, ale nahlížíme na vědu trochu jinak. Zabývali jsme se otázkou využití odpadu pro palivo v malých spalovacích zařízeních. Zatímco my jsme řešili spíše vstupní materiál a jeho vlastnosti, kolegy zase zajímají výstupy spalování. Vzájemně se doplňujeme a na jednom zařízení a tématu jsme schopni dělat vědu z různých stran,“ doplnil doktorand, který velmi ocenil i přístup a přínos odborných mentorů.

Z další součásti CEET, konkrétně z Centra nanotechnologií (CNT), pochází studentka doktorského programu Nanotechnologie na Fakultě materiálově-technologické Zuzana Vilamová.

Naše mikrotýmy měly společný výzkumný záměr, takže spolupráce by mohla pokračovat i v budoucnu. Úkolem zástupců CNT je připravit materiál pro degradaci polutantů ve vodě a kolegové v Institutu environmentálních technologií CEET budou testovat jeho účinnost. Je důležité přemýšlet o tom, jak se dá materiál aplikovat, a v tomto mají v IET větší zkušenosti. Velmi přínosné byly diskuze s mentory, díky jejich připomínkám a dotazům jsme si mohli vyjasnit některé věci, které jsou při výzkumu i psaní publikace důležité. Tím, že nebyli všichni z našeho oboru, poskytli nám na problematiku trochu jiný náhled,“ potvrdila studentka.

Mentoři ocenili zájem doktorandů

Jedním z mentorů byl i David Řehák z Fakulty bezpečnostního inženýrství. I on byl s jejím průběhem spokojený. „S ostatními mentory jsme museli konstatovat, že studenti byli naprosto fantastičtí. Viděli jsme obrovský zájem a velkou aktivitu při definování témat tak, aby měla šanci dostat se do kvalitních impaktovaných časopisů. Velice příjemně nás překvapil i jejich zájem o naše rady a podněty, které byli ochotni okamžitě zohlednit ve své práci,“ uvedl Řehák.

Role mentora pro něj nebyla nová, obdobně se snaží vést jako školitel i své doktorandy. „Ale i já jsem ocenil na této akci skutečně velký důraz na interdisciplinaritu. U některých týmů došlo až k nevšednímu propojení jejich oborů. Jsem ale velmi rád, že se to všem podařilo a prokázalo se, že mezioborový výzkum nejen doktorandů, ale všech výzkumných pracovníků může mít poměrně široké rozkročení napříč celou univerzitou,“ doplnil.

Výsledky:

1. místo

Jan Diviš, Rostislav Prokeš, Jiří Ryšavý, Jakub Čespiva
Prezentace: Application of modified solid recovered fuel in residential combustion units for sustainable heat energy supply

2. místo

Rudolf Ricka, Adéla Šlachtová, Tereza Motúzová, Jakub Zágora, Zuzana Vilamová, Pavel Czernek
Prezentace: Fotokatalytická degradace metropolu s využitím polymerní mebrány s nanokompozitem GO/C3N4

3. místa (byla udělena dvě 3.místa)

Marek Miškay, Dominik Jursa, Šimon Kielar, František Zlámal
Prezentace: Stínění gama záření kompozitním materiálem s obsahem olovnaté pěny

Kristýna Pustějovská, Oto Novák, Alena Šplíchalová, Heidi Janečková
Prezentace: Druhy vod využívané v systému kritické infrastruktury

Odborní mentoři:

Jana Kukutschová, Daniela Plachá, Alena Kašpárková, David Řehák, Stanislav Honus, Robert Šamárek, Tomáš Inspektor

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 16. 12. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět