Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra veřejné ekonomiky pořádala česko-polské vzdělávací online semináře

Katedra veřejné ekonomiky pořádala česko-polské vzdělávací online semináře
V průběhu zimního semestru realizovala katedra veřejné ekonomiky, Ekonomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava společně s Ekonomickou fakultou z Univerzity v Opoli čtyři odborné online semináře pro studenty k tématům vzdělávací politika, zdravotní politika, neziskový sektor a politika bydlení. Seminářů se zúčastnilo na 70 studentů, zhruba polovina byla z VŠB-TUO a druhá polovina z Univerzity v Opoli.

Studenti si vyslechli přednášky od českých a polských pedagogů k vybraným tématům a měli možnost diskutovat rozdíly v implementaci veřejných politik v České republice a Polsku. Ke stanoveným tématům rovněž obdrželi vypracované studijní materiály v české a polské verzi.

 

 

Semináře byly pořádány v rámci realizovaného projektu „Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce“, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“.

Záměrem projektu je přispět k pedagogické a vědecké spolupráci mezi akademickými pracovníky obou zapojených univerzit a ke zvýšení znalostí a rozvoji kompetencí jejich absolventů.

 

Text: Ing. Eva Ardielli, Ph.D., manažer projektu

Vloženo: 20. 12. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět