Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 3. 2024!

Vedení FIP rekapitulovalo dosavadní výsledky a diskutovalo o dalším rozvoji

Vedení FIP rekapitulovalo dosavadní výsledky a diskutovalo o dalším rozvoji
Bilanci uplynulého období i plány pro příští období přineslo na počátku března jednání Poradní rady Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava. Účastníci setkání se shodli mimo jiné na nutnosti rozvoje spolupráce s akademickými a komerčními partnery i potřebě dalšího zviditelnění platformy.

Jednou z výrazných aktivit uplynulého období je FIP Academy, která vznikla před rokem jako platforma pro výměnu zkušeností výzkumníků z partnerských institucí formou odborných seminářů. Zatímco v minulém akademickém roce se uskutečnilo celkem pět setkání, jichž se zúčastnilo více než 100 účastníků a deset přednášejících, v tomto roce se počítá s osmi semináři, na nichž vystoupí 16 vědců. „Věříme, že semináře povedou k nalezení nových výzkumných témat, interdisciplinární spolupráci a v budoucnu i ke společným projektům,“ uvedla ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO Jana Kukutschová.

Právě příprava společných projektů je jedním z důležitých poslání FIP. Také proto Vladislav Kolařík z Fraunhofer ICT a Dieter Weise z Fraunhofer IWU a jejich kolegové navštívili různé součásti VŠB-TUO, aby pracovali na stávajících projektech, připravili nové návrhy kooperace a navázali další spolupráce s cílem identifikovat společná témata. Celkem bylo podáno 16 projektů, z toho devět v programu Horizon.

Jak zdůraznil Dieter Weise,  FIP-AI@VSB-TUO nezačínala před zhruba dvěma lety od nuly, ale některé ústavy Fraunfofer Geselschaft spolupracovaly s VŠB-TUO ještě před založením platformy, a to od roku 2016. V té době se jednalo především o Fakultu elektrotechniky a informatiky a Fakultu strojní VŠB-TUO. „Tato již existující síť posloužila jako vynikající základ pro založení Fraunhoferovy inovační platformy na VŠB-TUO, což byla obrovská výhoda. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že FIP-AI@VSB-TUO se musela v počátcích jejího fungování potýkat s problémy spojenými s pandemií covid-19 a následně válkou na Ukrajině,“ uvedl Weise.

K dalším pilířům fungování FIP patří navazování kontaktů s průmyslovými partnery pro smluvní výzkum. Na podporu tohoto cíle FIP-AI@VSB-TUO pořádá schůzky s firmami,  účastní se konferencí, veletrhů a například loni zorganizovala ve spolupráci s Velvyslanectvím SRN v Praze 2. česko-německý workshop pro průmyslový výzkum a inovace. FIP-AI@VSB-TUO bude i nadále pokračovat ve svých propagačních aktivitách s cílem zvýšit povědomí o platformě, zejména o jejím výzkumu a možnostech spolupráce s průmyslovým sektorem.

Na další prohloubení spolupráce s průmyslem apeloval rovněž rektor VŠB-TUO Václav Snášel. „Tento měsíc jsme dokončili přípravu projektu REFRESH, jednoho z největších projektů VŠB-TUO, který je zaměřen na transformaci Moravskoslezského kraje. Bylo by dobré propojit se s ním. Jedním z jeho partnerů je navíc Moravskoslezské inovační centrum, jež se nachází v blízkosti univerzitního kampusu a mohlo by být dobrým zdrojem kontaktů s firmami,“ řekl Snášel.

Ještě v tomto akademickém roce se FIP-AI@VSV-TUO představí na řadě akcí v tuzemsku i zahraničí. Půjde například o Energy Forum 2023 a Open House – Energy Days v Chemnitzu nebo mezinárodní konference Nano Ostrava či ICMCTF v San Diegu.

FIP-AI@VSV-TUO byla v Ostravě slavnostně otevřena v červnu 2021. Všichni partneři do ní přispívají svými odbornými znalostmi: VŠB-TUO v oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, Fraunhofer ICT v materiálovém výzkumu a energetických systémech a Fraunhofer IWU ve výrobní technologii a výrobě.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 14. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět