Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

HGF byla vidět i za oceánem, a to v Kanadě

HGF byla vidět i za oceánem, a to v Kanadě
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO měla poprvé v historii zástupce na prestižním těžebním veletrhu PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada), který se uskutečnil v Torontu. O oborovém zaměření fakulty i možnostech spolupráce informovala zástupce akademických institucí i soukromých firem manažerka internacionalizace HGF Kamila Pokorná v rámci spolupráce s Generálním konzulátem ČR v Torontu.

Spolupráci s Generálním konzulátem v ČR v Torontu byla navázána již před rokem, kdy nás pracovníci konzulátu poprvé reprezentovali v rámci jednání s univerzitami v Ontariu. Hlavním cílem mé návštěvy Kanady bylo hledat další potenciální partnery a ukázat možnosti HGF. Veletrh nám umožnil informovat přední těžařské firmy a firmy zabývající se těžbou a oblastmi průmyslu s tím spojenými, že v České republice existuje instituce, která se komplexně zabývá vzděláváním odborníků v těchto oborech. V rámci navazování kontaktů šlo především o hledání možností pro uplatnění našich studentů na praxi v takovýchto firmách a případně navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu,“ uvedla Pokorná.

Svoji misi hodnotí velmi úspěšně. Nyní už probíhají další jednání a výměna detailnějších informací zaměřených na konkrétní průnik odborností v rámci fakulty. „Už teď ale mohu říci, že portfolio firem, kde se budou moci naši studenti ucházet o místo stážisty, je rozsáhlé. Věříme, že tímto dojde k celkovému zvýšení internacionalizace na naší fakultě. Velký potenciál vidím také ve spolupráci na mezinárodních projektech. Kanada, ač není členem EU, je způsobilou zemí v mnoha mezinárodních projektových výzvách, a existuje tedy možnost dosáhnout na společné financování,“ doplnila Pokorná. Jako zcela zásadní vnímá podporu ze strany děkanky fakulty, která aktivně usiluje o rozvoj mezinárodní spolupráce fakulty.

Spolupráce byla klíčovým slovem i během návštěv šesti předních technických univerzit v oblasti Ontario. Jednalo se o University of Toronto, Toronto Metropolitan University, University of Waterloo, Ontario Tech University, Algoma University či McMaster University, kde byla diskutována témata možné spolupráce v oblasti geologie a hornictví, životního prostředí a zpracování materiálů.

Ohlas ze strany univerzit je velmi pozitivní. Na první osobní kontakty navazují další jednání, tentokrát již v online prostředí, a my věříme, že naši studenti a zaměstnanci budou moci brzy vycestovat do některé z těchto excelentních univerzit na svůj studijní nebo pracovní pobyt. Zkušenost ze zahraničí je nepřenositelná a my ji vnímáme jako zcela zásadní pro jejich profesní i osobní rozvoj,“ uvedla děkanka HGF Hana Staňková.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: archiv KP

Vloženo: 29. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět