Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 2. 7. 2023!

Má smysl hodnotit výuku?

Až do 2. července můžete hodnotit výuku. Má smysl vůbec hodnotit výuku a proč ji hodnotit?

Drahé spolužačky a spolužáci,

dříve než začnete plánovat léto, prosím, věnujte několik minut vašeho času k hodnocení výuky. Ano, dobře jste slyšeli, hodnocení výuky. Ale proč byste to měli dělat? Co získáte tím, že ohodnotíte své předměty a pedagogy?

Hodnocení výuky je klíčovým nástrojem, který máme k dispozici, abychom mohli ovlivnit kvalitu našeho vzdělání. Vaše hodnocení pomáhá nejen zlepšovat předměty pro budoucí studenty, ale také pomáhá našim pedagogům se zlepšovat. Zpětná vazba je důležitá a má velký vliv na vaše budoucí studium.

Ale jaký je nejlepší způsob, jak hodnotit? Slovní hodnocení je nejcennější - konstruktivní a věcné. Nepomůže jen dát nízké hodnocení bez dalších komentářů. Například, pokud se vám nelíbí studijní materiály, uveďte, co vám chybělo, nebo co by mohlo být vylepšeno.

Chci vás také upozornit, že hodnocení výuky je nyní plně transparentní. Můžete vidět historii hodnocení výuky včetně psaných komentářů pro každý předmět v systému Edison v kartě předmětu. Navíc, nedávno vyšla směrnice, která stanovuje, že vedoucí katedry se musí povinně vyjadřovat k všem relevantním připomínkám a připravit návrhy opatření. Dále se na interpretaci výsledků podílí i studenti z Akademického senátu.

Jak hodnotit předmět? Zaměřte se na jeho důležitost pro studium, obtížnost a jaké by mohly být možné zlepšení. Přemýšlejte o tom, jestli byl předmět užitečný a zda přednášky přinesly něco hodnotného.

A jak hodnotit pedagoga? Zaměřte se na jeho profesionální přístup a kvalitu výuky. Byli jste spokojeni s tím, jak učil a jak dobře znal látku? Co by vám pomohlo předmět lépe pochopit?

Děkuji vám za čas, který věnujete hodnocení výuky. Nejenže pomáháte zlepšit naše studium, ale také posilujete náš hlas v rámci univerzity. Vaše hodnocení se neztrácí, naopak, má velkou váhu pro zlepšování výuky na univerzitě. Takže do toho!

 

Martin Haváček, předseda Studentské komory Akademického senátu VŠB-TUO

(s přispěním Tobiase Janči a Chat-GPT) 

 

Vloženo: 30. 5. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Zpět