Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

FIP Academy uspořádala v tomto akademickém roce celkem osm webinářů

FIP Academy uspořádala v tomto akademickém roce celkem osm webinářů
Červnový webinář, s pořadovým číslem 8, ukončil program FIP Academy v tomto akademickém roce. Průvodci závěrečného online setkání byli Clemens Possel z Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT a Michal Kravčenko z IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB-TUO.

Na potenciál kvantových výpočtů pro předpovídání vlastností molekulárních systémů se zaměřil Clemens Possel, jehož hlavními oblastmi výzkumu jsou kvantové výpočty, kvantová chemie a simulace molekulární dynamiky se zaměřením na vývoj metod orientovaných na aplikace. „Mým cílem bylo rovněž představit některé přístupy, které by mohly překonat některá hardwarová omezení ztěžující přechod z klasických počítačů na kvantové, které slibují do budoucna velké změny ve výpočetní technice,“ uvedl Possel.

Neméně populárním tématem současnosti jsou náhradní modely v inženýrské praxi  s využitím umělé inteligence. Tomu se věnoval druhý z přednášejících – Michal Kravčenko z Laboratoře vývoje paralelních algoritmů v národním superpočítačovém centru IT4Innovations.  

Webináře FIP Academy patří mezi úspěšné aktivity i v rámci inovační platformy FIP-AI@VSB-TUO. Jako prostor pro sdílení výsledků výzkumu a zkušeností výzkumníků jej oceňují i kolegové z dalších FIP v zahraničí. V minulém akademickém roce se uskutečnilo celkem pět webinářů, jichž se zúčastnilo více než 100 účastníků a deset přednášejících. V tomto akademické roce se jich konalo celkem osm. Vystoupilo 16 přednášejících, které sledovalo 148 účastníků.

Těší nás, že se nám daří získávat zajímavé přednášející, a to jak z řad zkušených vědců, tak třeba doktorandů. Věříme, že i nadále poroste sledovanost těchto webinářů a že povedou ke konkrétním spolupracím. Každopádně jsme otevření novým podnětům a připomínkám, abychom se mohli dále zlepšovat,“ uvedla hlavní koordinátorka FIP Academy Kateřina Angus.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 6. 6. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět