Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Německo-české setkání propojilo akademiky i firmy

Německo-české setkání propojilo akademiky i firmy
První německo-české setkání, které se uskutečnilo 11. dubna v Moravskoslezském inovačním centru s cílem propojit zástupce firem z Německa i tuzemska s akademiky, podle pořadatelů splnilo očekávání. Akci uspořádala Fraunhoferova inovační platforma na VŠB-TUO (FIP-AI@VSB-TUO) a představeny byly i možnosti spolupráce v rámci projektu REFRESH, v němž je Fraunhoferova společnost jedním z partnerů.

Považuji za nesmírně cenné, že se nám podařilo do Ostravy dostat i průmyslové partnery z německé strany, neboť právě kontakty s nimi bychom rádi v rámci naší Fraunhoferovy inovační platformy posílili. Naším cílem je rozšířit portfolium firem, se kterými můžeme spolupracovat a v budoucnu s nimi vstupovat do mezinárodních projektů. V podobných setkáváních hodláme pokračovat, velmi důležitá je ale i individuální komunikace s podnikateli,“ uvedla ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová.

V oblasti posilování kontaktů s aplikační sférou postupuje ruku v ruce s FIP-AI@VSB-TUO i projekt REFRESH. Jeho jednotlivé živé laboratoře a výzkumné směry prezentoval ředitel projektu a prorektor pro strategii a spolupráci Igor Ivan, jenž setkání zahájil. „Fraunhoferova společnost, která má vynikající zkušenosti s aplikovaným výzkumem a přenosem výsledků do praxe, je naším důležitým partnerem. Chceme se od ní učit a intenzivněji spolupracovat v rámci Fraunhoferovy inovační platformy na VŠB-TUO,“ řekl prorektor.

 

Na akci vystoupili i další partneři zapojení do Fraunhoferovy inovační platformy a zástupci průmyslu, kteří představili výsledky realizovaných projektů i další možnosti kooperace, ať na smluvní nebo projektové bázi.

Myšlenka setkání českých a německých firem a akademiků je za mě perfektní. Networking, který na akci probíhal, je nesmírně důležitý. Doufám, že díky tomu vzniknou společná partnerství, která využijeme i v projektech,“ zhodnotil akci vedoucí Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI Jiří Koziorek, který v projektu s názvem NewHeatIntegrated zaměřeném na inovace při ukládání tepelné energie již spolupracuje s odborníky z Fraunhofer ICT, Fraunhofer IWU a dalšími partnery z akademické i komerční sféry.

Akci ocenil i Vladislav Kolarik z Fraunhofer ICT. „Musíme se potkávat a dávat o sobě vědět. Jsem spokojený s účastí na setkání, vyměnili jsme si kontakty. Zda skutečně dojde ke konkrétní spolupráci, se ještě uvidí,“ uzavřel Kolarik.

Prvnímu německo-českému setkání předcházel pátý ročník workshopu zaměřeného na technologie tváření a děrování (5th Workshop for Forming and Punching). Odborníci z VŠB-TUO, Fraunhofer IWU společně s jejich průmyslovými partnery FIBRO GmbH, Bruderer GmbH, Raziol GmbH a TRsystems GmbH na něm představili nejnovější trendy a inovace v oblasti standardních dílů, měřicí techniky, senzorů a tribologie.

Workshop zahajovala společně s Janou Kukutschovou náměstkyně primátora Ostravy Andrea Hoffmannová, která se zúčastnila i odpoledního setkání. Na svém facebookovém profilu následně ocenila to, že FIP jsou v Evropě zastoupeny pouze na čtyřech místech. „Jedním z nich je právem Ostrava pod vedením prorektorky Jany Kukutschové. Vědě a výzkumu se na univerzitě daří, projekty jako REFRESH či mezinárodní spolupráce typu platformy ji jen posilují jak v prestiži, tak výzkumných výsledcích a získávání grantů typu Horizon,“ uvedla.

Text: Martina Šaradínová
Foto: Petr Havlíček

Vloženo: 18. 4. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět