Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rektoři U!REKA univerzit jednali v Bruselu o klimatických cílech EU

Rektoři U!REKA univerzit jednali v Bruselu o klimatických cílech EU
Rektoři aliance evropských univerzit U!REKA se ve dnech 15. až 16. dubna 2024 sešli v Bruselu, aby se zabývali společnými cíli aliance a kroky k urychlení evropské cesty ke klimatické neutralitě a diskutovali o poptávce EU po kvalifikovaných odbornících.

Aliance evropských univerzit U!REKA začala na začátku letošního roku prohlubovat a rozšiřovat spolupráci se spolufinancováním z iniciativy evropských univerzit Erasmus+ (EUI). Šest univerzit se spojilo s 26 přidruženými partnery a stalo se Evropskou univerzitou, která se zaměřuje na vzdělávání a inovace založené na výzvách a spolupráci.

Evropská unie si klade za cíl stát se do roku 2050 klimaticky neutrální a stanovila si za cíl do roku 2030 vybudovat 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst. Města hrají stěžejní roli při dosahování tohoto cíle a je po nich vysoká poptávka po kvalifikované pracovní síle vzdělané špičkovými vysokoškolskými institucemi, aby tohoto cíle dosáhla. Mezi misijní města patří například Amsterdam, Helsinky a Lisabon, všichni přidružení partneři aliance evropských univerzit U!REKA.

Prezidentka a generální ředitelka Metropolia University of Applied Sciences a předsedkyně řídícího výboru U!REKA Riitta Konkola upozornila, že evropská univerzita U!REKA má zvláštní možnost odpovídat cíli:

„Nejde jen o transformační proces pro vysokoškolské instituce, ale i pro společnosti. Společně s našimi studenty, odborníky a místními ekosystémovými aktéry budeme spoluvytvářet hluboký posun směrem ke klimaticky neutrálním společnostem,“ upozornila Konkola ve své hlavní poznámce k panelové diskusi nazvané Překlenutí propasti mezi klimatickými cíli EU z roku 2040 a nedostatkem kvalifikované pracovní síly – směrem ke klimaticky neutrálním a inteligentním městům.

Panelovou diskusi uspořádala kancelář EU v Helsinkách za doprovodu rektorů U!REKA a zástupců Evropské komise, Evropské asociace institucí ve vysokoškolském vzdělávání (EURASHE) a Evropské sítě regionů pro výzkum a inovace (ERRIN). Bylo zdůrazněno, že kromě nových technických řešení pro přechod EU k ekologii a digitalizaci se musíme zaměřit na jejich použitelnost a společenskou připravenost. To je podstatou společného designu a spolutvorby v alianci evropských univerzit U!REKA, kde jsou místní ekosystémy propojeny do jedné přeshraniční komunity. Zatímco studenti získávají digitální a zelené kompetence, učí se pracovat v mezinárodním, multidisciplinárním prostředí.

V rámci programu byl také diskutován přínos univerzit aplikovaných věd při přípravě kvalifikovaných odborníků na setkáních s řediteli Generálního ředitelství pro životní prostředí a Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise a také se členy kabinetu komisařky Iliany Ivanové.

Návštěvu rektorů v Bruselu doprovázeli řádní partneři Metropolia University of Applied Sciences (Finsko), VŠB-TUO, Amsterdam University of Applied Sciences (Nizozemsko), Frankfurt University of Applied Sciences (Německo), HOGENT University of Applied Sciences (Belgie), Polytechnic University of Lisbon (Portugalsko),  jakož i přidružení univerzitní partneři Edinburgh Napier University (Velká Británie), Odessa National Economic University (Ukrajina), University of Applied Sciences BFI Vienna (Rakousko) a University of Bari Aldo Moro (Itálie).

Vloženo: 19. 4. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět