Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Delegace z FEI, VŠB-TUO v čele s prof. Janem Platošem navštívila Austrálii a Nový Zéland.

Delegace z FEI, VŠB-TUO v čele s prof. Janem Platošem navštívila Austrálii a Nový Zéland.
Cesta Brisbane/Sydney/Auckland prohloubila spolupráci s prestižními univerzitami a institucemi.

Pan děkan Jan Platoš s proděkanem pro vědu a výzkum Radkem Martinkem se vydali na pracovní cestu po Oceánii v doprovodu pana rektora Václava Snášela a doktora Zdeňka Slaniny, kde tento výzkumný tým navázal nové vztahy a prohloubil existující spolupráci s předními univerzitami a institucemi v oblasti vědy a výzkumu. Během této cesty se setkali s klíčovými partnery, diskutovali o společných projektech a představili nové směry výzkumu.

První zastávka v Brisbane byla plná zajímavých setkání a diskusí. Členové týmu se setkali s profesorem Mirjalilim, se kterým probírali jeho zapojení do projektu REFRESH a aktuální informace o připravovaných publikacích. Hlavním tématem diskuse byla „Umělá inteligence a strojové učení v elektronickém monitorování plodu“ " (více informací na odkaze https://link.springer.com/article/10.1007/s11831-023-10055-6). Poděkování patří celému týmu, který se na publikaci podílel (Radana Vilmkova Kahánková, René Jaroš, Václav Snášel), přičemž zvláštní uznání patří Kateřině Barnové. Kromě toho se diskutovalo také o možnostech česko-australských projektů.

Následně tým navštívil australskou Torrens University v kampusu Fortitude Valley in Brisbane, kde se setkal s děkanem fakulty, kde si společně vyměnili zkušenosti a podněty k spolupráci. Hezkým propojením je i skutečnost, že doktorand Martin Dratnal, který působí pod proděkanem Radkem Martinkem, měl možnost strávit půl roku na stáži právě na této univerzitě, což představuje další zajímavou možnost pro budoucí vědecko-výzkumné vztahy mezi fakultami.

Po prohlídce města Brisbane se tým vydal po pobřeží do Sydney, kde pokračoval ve svém programu na Torrens University Australia.

V Sydney itinerář zahrnoval návštěvu kampusů Torrens University Australia v Surry Hills a Ultimu. Tým se zde setkal s vedením univerzity a diskutoval o spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu. Identifikovali řadu společných výzkumných zájmů a strategií na zvyšování výstupů univerzity.

Předposlední zastávka cesty byla Christ's University v Pacifiku, kde se tým setkal s dlouhodobými partnery a diskutoval o nových směrech výzkumu včetně umělé inteligence a automatizovaného zemědělství.

Cesta skončila návštěvou školy mediálního designu v Aucklandu, kde tým prezentoval finální návrhy projektů a diskutoval o možnostech výměny studentů a akademických pracovníků.

Tato cesta posílila existující spolupráci mezi českými a australskými/novozélandskými institucemi a otevřela nové možnosti pro budoucí výzkum a vývoj v oblasti vědy a technologie.

 

Vloženo: 3. 5. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět