Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentská konference ISDM ve Freibergu

„Glück auf!“ tímto osobitým pozdravem uvítal rektor TU Bergakademie Freiberg prof. Barbknecht všechny účastníky 27. ročníku mezinárodní studentské konference International Student´s Day of Metallurgy (ISDM 2024).

A ač se jedná o tradiční hornický pozdrav, právě v saském Freibergu je hojně využíván také mezi hutníky – metalurgy. To je dáno jejich vzájemnou spoluprací, protože uhlí a ocel vždy stály při sobě.

Konference ISDM se tradičně zúčastňují evropské montánní univerzity z Německa, Rakouska nebo Polska, jde o setkání studentů metalurgických a dalších příbuzných oborů. Letošního ročníku, po odmlce způsobené pandemií, se konference zúčastnila také Fakulta materiálově-technologická a její doktorandi Jiří Cupek a Marek Benč (studijní program Metalurgické technologie), kteří prezentovali témata svých vědecko-výzkumných prací. Jejich účast byla možná díky projektu SP2024/089 řešeného na FMT.

Součástí letošní konference byl také Job Fair předních světových metalurgických firem, které ve svém bloku přednášek ukazovaly inovativní postupy při výrobě zelené oceli s ohledem na dekarbonizaci a zároveň zdůrazňovaly, jak je důležité tento obor dále podporovat, zejména akvizicí mladých lidí vzdělaných v oboru. Studenti se tak mohli jednoduše dozvědět, jaké konkrétní pracovní pozice tyto nadnárodní firmy nabízejí a jakou perspektivu na těchto pozicích studenti metalurgie mají.

Mezinárodní studentská konference ISDM se koná vždy v jarním období. V příštím roce 2025 se bude ISDM konat v Rakousku v Montanuniversität Leoben. V následujícím roce 2026 se studentská konference vrátí po deseti letech do Ostravy a bude nám ctí se stát organizátory této akce. Putovní soška svaté Barbory, patronky montánních řemesel a již několik let symbol konference, se opět vrátí na Fakultu materiálově-technologickou.


 

 

 

#keepthefireofmetallurgyburning #metalurgiestudenten #metalurgie #metallurgy

Text: Adéla Macháčková – FMT, Katedra metalurgických technologií.

Foto: Adéla Macháčková, Jiří Cupek, Metalurgiestudenten zu Feriberg c. V.

Vloženo: 9. 5. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FMT - Fakulta materiálově-technologická
Zpět