CPIT

icon-laboratory

Laboratoře CPIT
Vědecko-výzkumné laboratoře CPIT


Laboratoř SIMD

Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu -
Structural Integrity & Materials Design

 

Laboratoř EHAKL

Výzkumná experimantální hluková a klimatická laboratoř


© 2017 VŠB-TU Ostrava