O CPIT

Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT) je pilotní projekt dlouhodobého záměru Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) v oblasti výzkumu a vývoje:
 

„Vytvořit a dlouhodobě rozvíjet vysoce dynamické technologické centrum základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje - CPIT“

Cílem CPIT VŠB-TUO je realizace pólu excelence v oblasti výzkumu a vývoje Moravskoslezského kraje se zaměřením na dlouhodobý rozvoj prioritních oborů o jejich začlenění do evropského výzkumného prostoru. Chceme zabezpečit trvalou a efektivní spolupráci mezi CPIT VŠB-TUO a průmyslem, zejména malými a středními podniky (MSP). CPIT spolu s fakultami VŠB-TUO vytváří významnou infrastrukturu výzkumu a technologického rozvoje jako zdroje technických inovací. Postupně realizujeme výstavbu a budeme dlouhodobě rozvíjet výzkumné a vývojové kapacity zejména v následujících prioritních oblastech: nanotechnologie, mechatronika, nové materiály a technologie jejich výroby, environmentální technologie, informační a komunikační technologie, technologie energetiky a pokročilé stavební technologie.


© 2019 VŠB-TU Ostrava