Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy matematiky

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů.
Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.
Studenti by se měli naučit
analyzovat problém,
odlišovat podstatné od nepodstatného,
navrhnout postup řešení,
kontrolovat jednotlivé kroky řešení,
zobecňovat vytvořené závěry,
vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám,
aplikovat úlohy na řešení technických problémů,
pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Povinná literatura

Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1991. ISBN 80-7196-267-8
Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. ISBN 80-7196-021-7

Doporučená literatura

Středoškolské učebnice matematiky.
http://mdg.vsb.cz/portal/


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2110
Zkratka ZM
Název předmětu česky Základy matematiky
Název předmětu anglicky Basics of Mathematics
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Monika Jahodová, Ph.D.