Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika IV

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Burda, P., Doležalová, J.: Integrální počet funkcí více proměnných – Matematika IIIb. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0454-9
[2] Burda, P., Doležalová, J.: Cvičení z matematiky IV. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0028-4
[3] Vlček, J., Vrbický, J.: Řady – Matematika VI. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-775-9
[4] Harshbarger, R., J., Reynolds, J., J.: Calculus with Applications. D. C. Heath and Company, Lexington1990. ISBN 0-669-21145-1 
[5] http://www.studopory.vsb.cz

Doporučená literatura

[1] Častová, N. a kol.: Cvičení z matematiky III. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, 1988.
[2] Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986
[3] James, G.: Modern Engineering Mathematics. Addison-Wesley, 1992. ISBN 0-201-1805456
[4] http://mdg.vsb.cz/M


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-3141/02
Zkratka MIV
Název předmětu česky Matematika IV
Název předmětu anglicky Mathematics IV
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.