Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické modelování šíření škodlivin a požáru

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s teoretickými a praktickými přístupy u numerického řešení rozptylu škodlivin v atmosféře, pomocí nichž se naučí navrhnout matematický model pro řešení této aplikace a problém vyřešit. Významnou částí práce bude hodnocení řešení, porovnání s teorií a experimenty a stanovení mezí řešitelnosti v daném aplikačním oboru. Výsledkem mohou být doporuční pro případy havarijního plánování.

Povinná literatura

KOZUBKOVÁ, Milada, Tomáš BLEJCHAŘ a Marian BOJKO. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti: učební text. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2491-8.

KOZUBKOVÁ, Milada. Modelování proudění tekutin: FLUENT, CFX [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1913-6.

ANSYS Fluent Users Guide, Theory Guide, dostuplné při instalaci studentské verze

Doporučená literatura

BOJKO, Marian. 3D proudění - ANSYS fluent: učební text [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2607-3.


Jazyk výuky čeština, čeština, čeština
Kód 338-0720
Zkratka NumModPo
Název předmětu česky Numerické modelování šíření škodlivin a požáru
Název předmětu anglicky Numerical Simulation of Pollutants and Fire Propagation
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.