Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslové roboty a manipulátory

Cíle předmětu

Charakterizovat způsob konstrukce a aplikace robotů. Na základě zadané struktury vypočítat objem pracovního prostoru. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Povinná literatura

Skařupa J.: Průmyslové roboty a manipulátory, VŠB TU, Ostrava, 2007.
Navrhování a výpočty efektorů PRaM / Jiří Skařupa, Pavol Zelina. - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 102 s. : il. ISBN 80-7078-304-4 (brož.).
Hlavice průmyslových robotů / Jiří Skařupa, Pavol Zelina. - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1993 - 100 s. : il. ISBN 80-7078-210-2 (brož.).
LOW, Ed. by Kin-Huat. Industrial robotics: programming, simulation and applications. 1. publ. Mammendorf: Pro-Literatur-Verl, 2007. ISBN 38-661-1286-6 .

Doporučená literatura

TALÁCKO, J.-MATIČKA,R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha :
ČVUT, 1995.
Kaláb,K. Části a mechanismy strojů pro bakaláře - Části spojovací. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, ISBN 978–80-48–1290-8.
Moravec V., Havlík J. Výpočty a konstrukce strojních dílů. Skriptum VŠB-TU Ostrava. 2005. 64 s. ISBN 80-248-0878-1.
Kaláb K. Části a mechanismy strojů pro bakaláře - Části pohonů strojů. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava. Ostrava. 2008. ISBN 978 – 80 – 248 – 1860 - 3.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0306/04
Zkratka PRaM
Název předmětu česky Průmyslové roboty a manipulátory
Název předmětu anglicky Industrial Robots and Manipulators
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.