Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD II

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti modelování mechanismů a výpočtů kinematických a dynamických veličin mechanismů při pohybu. Pozornost je věnována zejména výpočtům zátěžných sil potřebných pro dimenzování jednotlivých součástí mechanismů a simulacím pohybu s identifikací kolizních stavů mechanismů. Výuka probíhá v prostředí CAD systému Pro/Engineer.

Elektronické kurzy v LMS

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd. Ostrava:
skripta VŠB TUO, 2002. 111 stran; ISBN 80-248-0022-5

CHANG, Kuang-Hua. Mechanism Design and Analysis Using PTC Creo Mechanism 5.0. 6800 Squibb Rd, Mission, KS 66202, USA: SDC Publications, 2018. ISBN 9781630572150 .

Doporučená literatura

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0500/02
Zkratka CADII
Název předmětu česky CAD II
Název předmětu anglicky CAD II
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn