Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pohony a zdroje pro robotickou techniku

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je studenty seznámit se základními vlastnostmi pohonných jednotek, postupy jejich výběru a příslušnými výpočty. Dále s postupy výběru vhodných zdrojů energie a celkově s danou problematikou. Absolvent tohoto předmětu získá schopnost návrhu vhodných pohonných jednotek, zdrojů energií a potřebného příslušenství.

Povinná literatura

[1] PAVELKA, Jiří a Jiří ZDĚNEK. Elektrické pohony a jejich řízení. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-01-05785-8.
[2] NEBORÁK, Ivo a Václav SLÁDEČEK. Elektrické pohony [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1493-3.
[3] BRAUN, Jan. Maxon Formulae Handbook [online]. Sachseln: Maxon Academy, 2012 [cit. 2019-12-05]. Dostupné z: https://innodrive.ru/wp-content/uploads/docs/info.pdf
Internet: https://www.tgdrives.cz/
Internet: https://www.festo.com/cms/cs_cz/index.htm

Doporučená literatura

[1] ROUBÍČEK, Ota. Elektrické motory a pohony: příručka techniky, volby a užití vybraných druhů. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-092-X.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0601/01
Zkratka PaZpRT
Název předmětu česky Pohony a zdroje pro robotickou techniku
Název předmětu anglicky Drives and sources for robotic technics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.