Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechatronika

Cíle předmětu

Absolventi se v předmetu naučí co je mechatronický systém. Jsou obeznámení s postupy při návrhu a optimalizací systémů. Získají znalosti o aplikaci mechatronických postupů při návrhu robotických systémů.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] MAIXNER, Ladislav.Mechatronika: učebnice. Brno: Computer Press, 2006. Učebnice (Computer Press). ISBN 80-251-1299-3.
[2] Mechatronic systems: modelling and simulation with HDLs. Hoboken: Wiley, 2005. ISBN 0-470-86790-6.
[3] BISHOP, Robert H., ed.Mechatronics: an introduction. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-8493-6358-6.

Doporučená literatura

[1] BISHOP, Robert H., ed.Mechatronic system control, logic, and data acquisition. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, c2008. Electrical engineering handbook series. ISBN 978-0-8493-9260-3.
[2] BISHOP, Robert H., ed.Mechatronic system, sensors, and actuators: fundamentals and modeling. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, c2008. Electrical engineering handbook series. ISBN 978-0-8493-9258-0.
[3] IOANNOU, Petros A. a Andreas PITSILLIDES, ed.Modeling and control of complex systems. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, c2008. Automation and control engineering, 26. ISBN 978-0-8493-7985-7.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0605/01
Zkratka Mechat
Název předmětu česky Mechatronika
Název předmětu anglicky Mechatronics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.