Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD 2 - pohybové analýzy mechanismů

Cíle předmětu

V předmětu se posluchači seznámí s metodami výpočtu kinematických veličin pro řešení přímé a inverzní úlohy kinematiky, dynamických veličin - reakcí a zátěžných sil pro účely dimenzování mechanismů při pohybu, s možnostmi modelování a simulací pohybu mechanismů a stanovením kolizí součástí mechanismů.

Povinná literatura

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2002. 111 stran; ISBN 80-248-0022-5

Doporučená literatura

Zhao, J. Advanced theory of constraint and motion analysis for robot mechanisms. Place of publication not identified: ELSEVIER ACADEMIC Press. 2017, ISBN 9780124201620 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0609/01
Zkratka CAD2
Název předmětu česky CAD 2 - pohybové analýzy mechanismů
Název předmětu anglicky CAD 2 - Motion Analysis of Mechanisms
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.