Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstruování robotických subsystémů 1

Cíle předmětu

Analyzování požadavků na návrh nebo úpravu technického systému.
Transformování vstupních požadavků do podrobného požadavkového listu s měřitelnými parametry.
Znalost stavby a struktury typických robotických systémů a jejich základních komponent.
Metodika návrhu technického systému.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta, 2002, ISBN 80-88922-55-0 .

[2] PALKO, A., SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty, Navrhovanie – Konštrukcia - Riešenia. 1. vydání. Košice: TU v Košiciach, 2004. 274 s. ISBN 80-8073-218-3 .

[3] Juraj Smrček, Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2 

[4] LOW, Ed. by Kin-Huat. Industrial robotics: programming, simulation and applications. 1. publ. Mammendorf: Pro-Literatur-Verl, 2007. ISBN 38-661-1286-6 .

[5] DUTTA, Edited by Ashish. Robotic systems - applications, control and programming: programming, simulation and applications. 1. publ. Rijeka: InTech, 2012. ISBN 978-953-3079-417 .

Doporučená literatura

[1] EDER, E. W., HOSNEDL, S. Design Engineering (A Maual for Enhanced Creativity). 1. vyd. London: CRC Press, 2007. 587 s. ISBN 1-4200-4765-5.

[2] TALÁCKO, J.-MATIČKA,R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha: ČVUT, 1995.

[3] Juraj Smrček ... [et al.].Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013. - Biograf. údaje. - 203 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-553-1523-2 

[4] KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. 1. vydání. Opava: Márfy Slezsko, 2000. 212 s. ISBN 80-902746-2-5.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0610/01
Zkratka KRS1
Název předmětu česky Konstruování robotických subsystémů 1
Název předmětu anglicky Designing of Robotic Systems
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.