Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Efektory 1

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy efektorů, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent tohoto předmětu získá povědomí nejen o efektorech, ale bude také schopen vybrat efektor dle postupů k tomu určených.

Povinná literatura

[1] SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1522-0.
[2] NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-195-5 .
[3] CARBONE, Giuseppe. Grasping in robotics. New York: Springer, [2013]. Mechanisms and machine science, v. 10.
Internet: https://www.festo.com/cms/cs_cz/index.htm

Doporučená literatura

[1] PALKO, Anton a Juraj SMRČEK. Robotika: koncové efektory pre priemyselné a servisné roboty: navrhovanie - konštrukcia - riešenie. Košice: [Technická univerzita], 2004. ISBN 80-8073-218-3 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0613/01
Zkratka Efk1
Název předmětu česky Efektory 1
Název předmětu anglicky End Effectors 1
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.