Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování robotizovaných pracovišť 1

Cíle předmětu

Analyzování požadavků zadavatele a jejich transformace do podrobného požadavkového listu.
Určení dalších parametrů pro návrh robotizovaného pracoviště - doplnění požadavkového listu pro upřesnění zadání.
Dopady automatizace/robotizace na výrobní proces.
Posloupnost činností pro přípravu nabídky na dodávku automatizace.
Postup návrhu a realizace automatizace/robotizovaného pracoviště.
Základní povědomí o související legislativě.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. 1.vyd. 2002. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s., ISBN 80-248-0217-1

[2] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

[3] Dinwiddie, K. Basic Robotics, Cengage Learning; 1 edition, 2015, 352p., ISBN 978-1133950196 .

[4] Tolio, T. (ed.) Design of Flexible Production Systems. Methodologies and Tools. Springer, 2009. 300 p. ISBN 978-3-540-85413-5 .

Doporučená literatura

[1] PALKO, A., SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty, Navrhovanie – Konštrukcia - Riešenia. 1. vydání. Košice: TU v Košiciach, 2004. 274 s. ISBN 80-8073-218-3 .

[2] Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0614/01
Zkratka PRP1
Název předmětu česky Projektování robotizovaných pracovišť 1
Název předmětu anglicky Designing of Robotic Workplaces 1
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.