Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Simulace robotizovaných pracovišť

Cíle předmětu

Vytváření simulací robotizovaných pracovišť pro podporu rozhodovacích procesů návrhů pracovišť.

Pokročilý uživatel simulačního systému ABB RobotStudio.

Základní znalost prostředí Process Simulate a práce v něm.

Aktuální trendy v oblasti simulací robotizovaných pracovišť.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] Výukové materiály a návody v e-learningovém kurzu.

Doporučená literatura

[1] Základní návody pro Robotstudio dostupné na: https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/tutorials

[2] ABB. Technical reference manual, RAPID Instructions, Functions and Data types. Västerås: ABB AB Robotics Products, 2018. str. 1804. 3HAC050917-001. Revision H.

[3] Jan Lipina, Jiří Marek. Ovládání a programování robotů ABB. první. Ostrava : Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2012. str. 82. ISBN 978-80-248-2753-7.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0619/01
Zkratka SRP
Název předmětu česky Simulace robotizovaných pracovišť
Název předmětu anglicky Robotic Worklplaces Simulations
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.