Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vision systémy pro robotiku

Cíle předmětu

Analýza požadavků na vizuální subsystém pracoviště s robotem, návrh vizuálního subsystému, aplikace základních operací s obrazem, jejich vyhodnocení.

E-learning

Výuka za podpory LMS Moodle

Povinná literatura

V.Hlaváč, M.Šonka:Počítačové vidění,Grada 1992 E.Sojka, Digitální zpracování a analýza obrazů, VŠB-TU Ostrava, 2000 (ISBN 80-7078-746-5).
R.M. Haralick, L.G. Shapiro, Computer and Robot Vision, Addison-Wesley, Reading, MA, 1992 (0-201-10877-1,-2,-3).
Erik Valdemar C. J. a další Intelligent active vision systems for robots. 2007, ISBN 978-3-86727-108-0
Peter Corke: Robotics, Vision and Control, Fundamental Algorithms in MATLAB, 2011 ISBN : 978-3-642-20143-1

Doporučená literatura

W.K. Pratt, Digital image processing (2nd ed), John Wiley and Sons, 2017 (ISBN 0-471-85766-1 ).


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0622/01
Zkratka VSpR
Název předmětu česky Vision systémy pro robotiku
Název předmětu anglicky Vision Systems for Robotics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák