Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování průmyslových robotů 1

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámení se simulačním softwarem ABB Robot Studio pro simulace průmyslových robotů ABB. Student získá znalosti potřebné pro definice a úpravy složitějších trajektorií, především pak bude proškolen v problematice tvorby off-line simulací, s nimiž je možno prokázat životaschopnost daného programu a určit čas cyklu. Student bude v rámci předmětu pracovat ve virtuálním simulačním prostředí, po ověření pak bude schopen virtuální data ověřit na reálném robotizovaném pracovišti.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.Technical reference manual: RAPID instructions, Functions and Data types[online]. In: . 2010, s. 1264 [cit. 2019-08-06]. PRODUCT ID: 3HAC 16581-1.
[2] VOCETKA, Michal. Ovládání robotů ABB IRC5: Skriptum pro podporu výuky[online]. In: . 2018, s. 110 [cit. 2019-08-06].

Doporučená literatura

[1] ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.Operating Manual: Robotstudio[online]. In: . 2010, s. 490 [cit. 2019-08-06]. PRODUCT ID: 3HAC032104-001.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0623/01
Zkratka PPR1
Název předmětu česky Programování průmyslových robotů 1
Název předmětu anglicky Industrial Robots Programming 1
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.