Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování průmyslových robotů 1

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámení se simulačním softwarem ABB Robot Studio pro simulace průmyslových robotů ABB. Student získá znalosti potřebné pro definice a úpravy složitějších trajektorií, především pak bude proškolen v problematice tvorby off-line simulací, s nimiž je možno prokázat životaschopnost daného programu a určit čas cyklu. Student bude v rámci předmětu pracovat ve virtuálním simulačním prostředí, po ověření pak bude schopen virtuální data ověřit na reálném robotizovaném pracovišti.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.Technical reference manual: RAPID instructions, Functions and Data types[online]. In: . 2010, s. 1264 [cit. 2019-08-06]. PRODUCT ID: 3HAC 16581-1.
[2] VOCETKA, Michal. Ovládání robotů ABB IRC5: Skriptum pro podporu výuky[online]. In: . 2018, s. 110 [cit. 2019-08-06].

Doporučená literatura

[1] ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.Operating Manual: Robotstudio[online]. In: . 2010, s. 490 [cit. 2019-08-06]. PRODUCT ID: 3HAC032104-001.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0623/01
Zkratka PPR1
Název předmětu česky Programování průmyslových robotů 1
Název předmětu anglicky Industrial Robots Programming 1
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.