Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace

Cíle předmětu

Zvládnutí látky uvedené v osnovách.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Galajda, P., Schrötter, Š.: Funkce komplexní proměnné a operátorový počet, Alfa-Bratislava, 1991.
Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II, SNTL, Praha, 1986.
G.James and D.Burley, P.Dyke, J.Searl, N.Steele, J.Wright: Advanced Modern Engineering Mathematics,Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
Kozubek, T., Lampart, M.: Integrální transformace, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-transformace
Bouchala, J.: Funkce komplexní proměnné, http://mi21.vsb.cz/modul/funkce-komplexni-promenne

Doporučená literatura

G. James and D. Burley, P. Dyke, J. Searl, N. Steele, J. Wright: Advanced Modern Engineering Mathematics,Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
William L. Briggs, Van Emden Henson: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform, SIAM, 1995, ISBN 0-89871-342-0.
Michael W. Frazier: An introduction to wavelets through Linear Algebra, Springer,1999, ISBN 0-387-98639-1.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4109/04
Zkratka FKP IT
Název předmětu česky Funkce komplexní proměnné a integrální transformace
Název předmětu anglicky Functions of Complex Variable and Integral Transformations
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.