Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerická matematika

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače s numerickým řešením matematických úloh, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení podstaty jednotlivých numerických metod a jejich obecných vlastností, což umožňuje rozhodnout o použitelnosti numerických postupů při řešení konkrétních úloh. Důležitou součástí výkladu je také algoritmická implementace a seznámení se s využitím existujících programů určených pro numerické výpočty.

Absolvent tohoto předmětu by měl dokázat:
• rozeznat úlohy, které lze řešit numerickými postupy, a umět vybrat vhodnou numerickou metodu řešení;
• posoudit, zda vypočítané řešení je dostatečně přesné, případně určit příčiny, které neumožňují dosáhnout dané přesnosti;
• navrhnout algoritmický postup řešení úlohy a vybrat vhodný programovací prostředek.

Povinná literatura

1. Kučera, R.: Numerické metody. VŠB-TU Ostrava 2007, na http://www.studopory.vsb.cz, http://mdg.vsb.cz/portal,ISBN 80-248-1198-7.

Doporučená literatura

1. Kubíček, M., Dubcová, M., Janovská, D.: Numerické metody a algoritmy. 2. vyd., VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-558-7.
2. Dalík, J.: Numerické metody. Skriptum VUT, Brno 1997, ISBN 80-214-0646-1.
3. Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL, Praha 1987.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2130
Zkratka NM
Název předmětu česky Numerická matematika
Název předmětu anglicky Numerical Mathematics
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.