Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování mechatronických systémů

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání dovedností v oblasti programových nástrojů pro modelování komplexních mechatronických systémů a simulace jejich chování. Předmět je zaměřen zejména na možnosti modelování vazeb mezi mechanickým subsystémem a subsystémy řídicím a pohonným. Posluchači získají přehled v oblasti dostupných simulačních nástrojů pro modelování mechatronických systémů.

Povinná literatura

[1] Sciavicco, L., Siciliano, B. Modelling and Control of Robot Manipulators.
Second Edition. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg, 2000. ISBN 1852332212
[2] De Silva, Clarence W. Mechatronics: An Integrated Approach. CRC Press,
2004. ISBN 0849312744

Doporučená literatura

[1] Angeles, J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. 2nd Edition.
Springer-Verlag New York, 2003. ISBN 038795368X
[2] Tsai, L. W. Robot analysis – The mechanics of serial and parallel
manipulators. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-32593-7


Kód354-0909
ZkratkaMECHS
Název českyModelování mechatronických systémů
Název anglickyModelling of Mechatronic Systems
Garantprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština, angličtina