Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická teorie spolehlivosti

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu znát základní matematiku nutnou pro odhad a kvantifikaci spolehlivosti prvků a systémů.

Povinná literatura

Briš, R.: Inovační metody pro ocenění spolehlivosti prvků a systémů. 1.vyd. Ostrava:VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1596-1. Monografie.
Hurt J.: Teorie spolehlivosti, MFF UK Praha 1984.
Barlow,R.E.- Proschan,F.: Mathematical Theory of Reliability, SIAM 1996,
ISBN 0-89871-369-2.

Doporučená literatura

Briš, R.: Inovační metody pro ocenění spolehlivosti prvků a systémů. 1.vyd. Ostrava:VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1596-1. Monografie.
Aven T., Jensen U.: Stochastic Models in Reliability, 1999 Springer-Verlag New York,Inc., ISBN 0-387-98633-2.

Fleming T.R., Harrington D.P.: Counting Processes and Survival Analysis, Wiley 1991, ISBN 0-471-52218-X.


Kód470-4407
ZkratkaMTS
Název českyMatematická teorie spolehlivosti
Název anglickyMathematical Theory of Reliability
Garantprof. Ing. Briš Radim, CSc.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština