Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická teorie spolehlivosti

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu znát základní matematiku nutnou pro odhad a kvantifikaci spolehlivosti prvků a systémů.

Povinná literatura

Briš, R.: Inovační metody pro ocenění spolehlivosti prvků a systémů. 1.vyd. Ostrava:VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1596-1 . Monografie.
Hurt J.: Teorie spolehlivosti, MFF UK Praha 1984.
Barlow,R.E.- Proschan,F.: Mathematical Theory of Reliability, SIAM 1996,
ISBN 0-89871-369-2.

Doporučená literatura

Briš, R.: Inovační metody pro ocenění spolehlivosti prvků a systémů. 1.vyd. Ostrava:VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1596-1 . Monografie.
Aven T., Jensen U.: Stochastic Models in Reliability, 1999 Springer-Verlag New York,Inc., ISBN 0-387-98633-2.

Fleming T.R., Harrington D.P.: Counting Processes and Survival Analysis, Wiley 1991, ISBN 0-471-52218-X.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4407
Zkratka MTS
Název předmětu česky Matematická teorie spolehlivosti
Název předmětu anglicky Mathematical Theory of Reliability
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.