Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2023!

Konference Univerzita pro podnikavost na VŠB-TUO: Chceme studenty naučit podnikat v tom, co je baví.

Konference Univerzita pro podnikavost na VŠB-TUO: Chceme studenty naučit podnikat v tom, co je baví.
Myslíte, že podnikání a podnikavost nepatří do vysokoškolských osnov? My ano. Pro mnoho lidí je podnikání stále něco, čemu se člověk může věnovat až po řádně dokončeném studiu. Dokonce slýcháme názory, že role univerzity je vzdělávací, tudíž by se studenti měli učit a nemarnit čas úvahami o reálném podnikání. A nedá se to skloubit? Vzdělávat po odborné stránce a zároveň studenty prakticky připravit na vlastní byznys?

Jak nás napadlo začít u studentů podporovat podnikání?

„Snadno. Protože to v Moravskoslezském kraji nikdo nedělal. Vysoká škola báňská už 7 let podporuje startupové projekty v programu Green Light, který je určen studentům všech vysokých škol i veřejnosti. S touto zkušeností přišla myšlenka vyzkoušet pilotáž volitelného předmětu Start-up podnikání. A tady to přišlo! Studentů byl sice jen tucet, ale jejich nadšení bylo tak obrovské, že jsme okamžitě pochopili, že tohle je ta správná cesta. V následujících letech se počet studentů zvyšuje o stovky procent a nám se podařilo předmět, garantovaný Ekonomickou fakultou VŠB-TUO, postupně prosadit i na další fakulty“, říká Ing. Kateřina Kučová, manažerka útvaru Podnikání a kariéra a metodička volitelného předmětu Start-up podnikání.

Máme unikátní metodiky, které studenty dokonce baví! To si nemůžeme nechat pro sebe!

……. padlo na jedné z projektových porad. A tak se zrodila další myšlenka sdílet zkušenosti napříč univerzitami, a to nejen v našem kraji. V září tedy Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uspořádalo setkání s názvem „Univerzita pro podnikavost“, aby tak navázalo na diskusní kulatý stůl ve Zlíně v roce předchozím „Byli jsme dost nervózní, jestli najdeme stejně nadšené spojence, kteří s námi budou chtít podnikavost studentů dále rozvíjet, a hlavně se dělit o zkušenosti. To se povedlo na výbornou! Dvoudenní akci navštívila téměř třicítka zástupců univerzit i dalších institucí, které jsou aktivní v oblasti podpory podnikavosti,“ dodává Ing. Andrea Šimoníková, vedoucí útvaru Podnikání a kariéra. Ke spolupráci na této akci byl přizván i expert brněnského Jihomoravského inovačního centra, Vojtěch Krmíček, jehož hlavní pracovní náplní je kromě rozvoje podnikavosti napříč brněnskými univerzitami i podpora zakládání spin-off firem.

Sdílení zkušeností aneb proč vymýšlet něco, co už jinde funguje.

Každý z našich nových kolegů představil vlastní zkušenosti a aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti. Během dvou dnů bylo dost prostoru na řadu workshopů. Mohli jsme „nahlédnout pod pokličku“ kolegům a vzájemně sdílet naše know-how a metody, jakými rozvíjíme u studentů chuť k tomu začít podnikat. Svou premiéru například měl prototyp hry pracující s dynamickým business modelem. VŠB-TUO představila metodu propojení osobních životních preferencí a osobní motivace s lean canvasem a zástupce z JIC Brno na oplátku odkryl ověřené typy aktivit pro studenty, ale i zkušenosti ze zahraničí, které se v praxi osvědčují.

S vytrvalostí až do učebních osnov.

S výzvou, jak rozvíjet u studentů podnikavost, se tedy pere každá univerzita po svém. Jedno téma mají však všechny společné, a to prosazení předmětu do studijních plánů. Univerzity na všech úrovních jsou zpočátku velmi nejisté, zda výuka podnikavosti a podnikání zapadá do oblastí kompetencí, kterými by měl absolvent disponovat. S každým dalším úspěšným ročníkem a také pozitivně zlepšující se náladou v ČR směrem k podnikavosti, jsou však překážky menší a menší.

Žádné drilování pojmů, žádné odříkávání básniček nazpaměť.

S realizací studijního předmětu má každá instituce různé zkušenosti. Zatímco ve Zlíně si mohou studenti předmět zvolit už šest let a je možné jej mít i ve dvousemestrální variantě, v Ostravě připravují třetí ročník jednosemestrálního mezifakultního předmětu Start-up podnikání. Některé univerzity realizují mezifakultní výuku, jinde je určena jen pro studenty jedné fakulty. Zpravidla je předmět zařazen mezi volitelné předměty a je o něj velký zájem. Nicméně napříč diskusí zaznívalo, že studenti zajímavé aktivity navštěvují i nad rámec svého studia.

Spousta účastníků se shodla, že typický je velký zájem studentů na začátku semestru, ale s ohledem na obsahovou náročnost a výrazné osobní zapojení studenta, jen někteří z nich splní všechny podmínky pro úspěšné absolvování. Ovšem ti, kteří vydrží, uvádějí, že právě absolvování zajímavého a interaktivního předmětu se zapojením externích odborníků a úspěšných lidí z byznysu jim ujasnilo další směřování nejen v profesním, ale i osobním životě. Přitom se nemusí vždy jednat o změny související s podnikáním.  Například ve Zlíně, nebo v Brně se mohou navíc absolventi předmětu přihlásit do soutěže, na jejímž konci mohou získat finanční prostředky do začátku svého podnikání.

"Po dlouhých letech rigidního způsobu vedení většiny předmětů se tento předmět jaksi snaží vyjít z řady, a nezbývá než říct, že se mu to velmi daří. Respektování individualit je tomuto předmětu vlastní. Start-up podnikání nabízí až nebývale velký prostor ke kreativitě, která se může ubírat v podstatě všemi směry. Žádné drilování pojmů, žádné odříkávání básniček nazpaměť se zde nekoná, ale poctivá práce je vyžadována. Kdo chce ale konečně zjistit, jak se představy přetváří ve skutečnost, ať se směle přihlásí," říká o předmětu Start-up podnikání Dominik Klimscha, absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TUO a jeden z ambasadorů předmětu.

 … a je na to průzkum, jak jinak.

Na konferenci došlo také na představení aktuální výsledků průzkumu GUESSS 2018, který zkoumá vztah studentů k podnikavosti a podnikání a za celou ČR jej garantují doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. a doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci. Předvídatelným výsledkem je, že o podnikání uvažují ti studenti, jejichž rodiče podnikali nebo stále podnikají. Zajímavé ale je, že vztah mladých lidí k podnikání více ovlivňují matky-podnikatelky. Studenti mají podle výzkumu velký zájem o podnikání, ale zpravidla po třech až pěti letech v zaměstnání. Stále tedy přetrvává vnímání jakési posloupnosti – nejdříve získat praktické zkušenosti v zaměstnání a na nich po čase vybudovat podnikání.

Když vaše vize rezonuje ostatním v uších.

Když se potká 30 nadšenců, nemůže to dopadnout jinak než skvěle, a proto první setkání „Univerzity pro podnikavost“, nebylo posledním a už se těšíme na další příležitost se potkat, tentokrát pravděpodobně v Brně.

 

autor článku: Tereza Mučková, Lenka Kolarčíková

Vloženo: 11. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9730 - Kariérní centrum
Zpět