Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strategie SMARt And Green District

Strategie SMARt And Green District
Strategie SMARt And Green District (SMARAGD) nabízí regionu komplexní řešení výzev společnosti v oblasti materiálů, energetiky, životního prostředí a IT v uceleném území a je tvořena několika vzájemně synergickými projekty s plánovaným multizdrojovým financováním.

Připravované řešení reaguje také na potřeby firem a nabízí unikátní propojení multidisciplinárních vědecko-výzkumných a aplikačních kapacit v regionu: VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Ostravská univerzita (OU), Slezská univerzita (SLU), Akademie věd ČR. 

SMARAGD iniciuje přípravu nových atraktivních studijních programů a návazný zvýšený zájem studentů o studium v regionu. Ten se promítne do příchodu mladých lidí, resp. budoucí vysoce kvalifikované pracovní síly pro místní firmy a podpoří také vznik nových firem s vysokou přidanou hodnotou. Nová unikátní infrastruktura a jasně definovaná vize univerzity spolu s podporou kraje a města umožní příchod nových tuzemských i zahraničních vědců. To vše posune VŠB-TUO na pozici národního lídra a na evropské úrovni vyhledávaného partnera v oblastech energetiky, IT, materiálů a životního prostředí.

Pro VŠB-TUO je nosným projektem Refresh se vzájemně propojenými živými laboratořemi ve sdílené sendvičové infrastruktuře: Industry 4.0 & Automotive Lab, Energy Lab, Materials & Environment Lab. V rámci této vize dojde v kampusu k vybudování Vědeckého náměstí, které bude obklopeno novou budovu s propojeným akademickým a privátním sektorem, modernizovanými prostory stávajících laboratoří a doplněno R&D infrastrukturou v areálu Moravskoslezského inovačního centra.

Všechny plánované aktivity, uvedené ve schématu, od vývoje a výzkumu pro průmyslovou digitalizaci, technické prostředky nové generace pro autoprůmysl, energetický výzkum, design materiálů a jejich pokročilá syntéza, charakterizace materiálů, vybudování a provoz Underground Lab, rozvoj superpočítání až po neopominutelný výzkum společenského dopadu navrhovaných transformací a změn jsou plně v souladu se strategií a prioritami Evropské komise, ČR a Moravskoslezského kraje.  

Více na webu projektu:https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/projekty/smaragd/

Vloženo: 24. 8. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět