Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO spustila v tuzemsku ojedinělý systém kurzů a služeb pro doktorandy

VŠB-TUO spustila v tuzemsku ojedinělý systém kurzů a služeb pro doktorandy
VŠB – Technická univerzita Ostrava spustila pro studenty doktorského studia PhD Akademii. V tuzemsku ojedinělý systém kurzů a podpůrných služeb má pomoci posluchačům doktorského studia rozvinout dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení studia i nastartování jejich vědecké kariéry. Vedle přednášek a workshopů univerzita plánuje také pořádání Info Days či studentských soutěží.

Hlavním cílem PhD Akademie je vytvořit  pro doktorandy motivační prostředí a podpořit jejich rozvoj v oblastech souvisejících především s vědeckou a publikační činností, ať už se jedná o samotný výzkum či prezentování jeho výsledků ve formě publikací v odborných časopisech či na konferencích. Doktorandům poskytneme pomocnou ruku také při přípravě projektových návrhů nebo při jejich zahraniční mobilitě. Chceme také posílit interdisciplinární spolupráce mezi doktorandy na univerzitě a podpořit jejich zapojení do života akademické obce a výzkumných týmů,“ uvedla jedna z iniciátorek PhD Akademie a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová. 

V letošním akademickém roce se uskuteční pilotní běh PhD Akademie, jenž nabízí širokou a pestrou nabídku kurzů od více poskytovatelů na celouniverzitní úrovni. Pokrývá především oblasti scientometrie a publikační praxe, základů vědecké práce, projektového managementu a soft skills. Studenti budou trénovat například psaní vědeckého článku, připravovat se na vystupování na konferencích, zpracovávat data i prohlubovat znalosti angličtiny. Pro letní semestr se počítá s postupným rozšířením nabídky o takzvané kurzy šité na míru nebo odborné přednášky jednotlivých fakult dle oborového zaměření.

Troufáme si tvrdit, že se jedná o jedinečnou koncepci uceleného systému vzdělávání pro studenty doktorského studia. Na jiné tuzemské univerzitě jsme se s podobně pojatou PhD Akademií nesetkali,“ doplnila prorektorka.

Doktorandům budou přednášet lektoři z VŠB-TUO, odborníci z vybraných vědeckých pracovišť v tuzemsku a také zahraniční lektoři. Kurzy jsou dobrovolné a jejich výběr záleží jen na odborných a časových preferencích studentů doktorského studia. Univerzita bude výsledky kurzů, zájem ze strany studentů, školitelů a garantů studijních programů pravidelně sledovat a na základě vyhodnocení nabídku dále rozšiřovat. Některé z kurzů začínají již v těchto dnech, na jiné se lze stále hlásit.  Na VŠB-TUO studuje přes 1100 studentů doktorského studia.

Podrobné informace o PhD Akademii jsou dostupné na jejím webu.

Text a ilustrační foto: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 17. 9. 2021
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět