Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přihlašování na kurzy PhD Akademie

Ještě není pozdě! Přihlaste se.

PhD Akademie

Vítejte na stránkách PhD Akademie VŠB-TUO, která byla vytvořena jako podpůrné pracoviště pro studenty doktorského studia naší univerzity a která si klade za cíl být „pomocnou rukou“ pro naše doktorandy z hlediska jejich růstu v oblasti např. publikačních a prezentačních dovedností, ale také přípravy zahraničních mobilit.

Věříme, že komplexní nabídka kurzů zaměřených na osvojení či zdokonalení stěžejních dovedností v oblastech prezentace výsledků vědecké práce v anglickém jazyce, tvorby kvalitního publikačního výstupu, přípravy kvalitního projektového návrhu, řešení projektů a mnoha dalších Vám pomůže k celkovému rozvoji Vaší budoucí vědecké kariéry a úspěšnému zakončení Vašeho doktorského studia.

Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Prorektorka pro vědu a výzkum

Zjistěte více

Cílem PhD Akademie VŠB-TUO je prostřednictvím ucelené nabídky kurzů a vytvořením systému podpůrných služeb:

Primárně:

  • stimulovat rozvoj doktorandů v oblastech spadajících do vědecké a publikační činnosti
  • zvýšit efektivitu doktorského studia na VŠB-TUO
  • vytvořit prostředí pro splnění požadavků na povinnou mezinárodní mobilitu doktorandů
  • poskytnout podporu při přípravě projektových návrhů

Sekundárně:

  • zlepšit sociální integraci doktorandů
  • posílit interdisciplinární spolupráci doktorandů
  • podpořit integraci doktorandů do života akademické obce a výzkumných týmů
Seznam všech kurzů

Vyberte si z široké nabídky kurzů podle oblasti vašeho zájmu a potřeb.

Zjistěte více

Kalendář kurzů

Aby vám nic důležitého neuniklo.

Aktuální portfolio našich kurzů

Kam se aktuálně můžete přihlásit

Přihlášky do kurzů zasílejte na email nejpozději dva dny před zahájením kurzu.

Mobility

Studenti doktorského studia mohou v rámci svých studií vycestovat do zahraniční. Oddělení mezinárodních vztahů poskytuje poradenství, pomoc a podporu v oblasti administrativní i finanční a je studentům průvodcem a rádcem v celém procesu zahraničního výjezdu.

Zjistěte více

Studenti se specifickými potřebami

VŠB – Technická univerzita vyznává rovnost příležitostí pro všechny studenty. Studentům se specifickými potřebami vychází vstříc, a to nejen bezbariérovým přístupem, ale také způsobem výuky. Na všech našich fakultách najdete proškolené studijní referentky, které vám pomůžou zorientovat se na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Zjistěte více