Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Druhý ročník SWC znovu pomůže rozšířit interdisciplinární výzkum napříč univerzitou

I v tomto semestru na vás myslíme!

Mrkněte na novou nabídku kurzů! 

Věda nezná hranic.

Využijte zkušenosti zahraničních lektorů.

Writing Support Centre.

Komplexní podpora pro přípravu bakalářských a diplomových prací.

PhD Akademie

Vítejte na stránkách PhD Akademie VŠB-TUO, která byla vytvořena jako podpůrné pracoviště pro studenty doktorského studia naší univerzity a která si klade za cíl být „pomocnou rukou“ pro naše doktorandy z hlediska jejich růstu v oblasti např. publikačních a prezentačních dovedností, ale také přípravy zahraničních mobilit.

Věříme, že komplexní nabídka kurzů zaměřených na osvojení či zdokonalení stěžejních dovedností v oblastech prezentace výsledků vědecké práce v anglickém jazyce, tvorby kvalitního publikačního výstupu, přípravy kvalitního projektového návrhu, řešení projektů a mnoha dalších Vám pomůže k celkovému rozvoji Vaší budoucí vědecké kariéry a úspěšnému zakončení Vašeho doktorského studia.

Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Prorektorka pro vědu a výzkum

Zjistěte více

Cílem PhD Akademie VŠB-TUO je prostřednictvím ucelené nabídky kurzů a vytvořením systému podpůrných služeb:

Primárně:

  • stimulovat rozvoj doktorandů v oblastech spadajících do vědecké a publikační činnosti
  • zvýšit efektivitu doktorského studia na VŠB-TUO
  • vytvořit prostředí pro splnění požadavků na povinnou mezinárodní mobilitu doktorandů
  • poskytnout podporu při přípravě projektových návrhů

Sekundárně:

  • zlepšit sociální integraci doktorandů
  • posílit interdisciplinární spolupráci doktorandů
  • podpořit integraci doktorandů do života akademické obce a výzkumných týmů

Rozdělení kurzů